Viac

Sekcia icon_more Viac predstavuje pokročilý modul nastavení nástroja ESET PROTECT. Táto sekcia obsahuje nástroje, ktoré správcovi umožňujú spravovať bezpečnostné riešenia spustené na klientskych počítačoch, ako aj nastavenia ESET PROTECT Servera. Tieto nástroje môžete použiť na nastavenie vášho sieťového prostredia tak, aby kládlo nízke požiadavky na údržbu.

Sekcia icon_more Viac obsahuje nasledujúce položky:

Detekcie

oOdoslané súbory

oVylúčenia

oKaranténa

Počítače

oPoužívatelia počítača

oŠablóny dynamickej skupiny

Licencie

oSpráva licencií

Prístupové práva

oPoužívatelia

oSady povolení

Certifikáty

oPartnerské certifikáty

oCertifikačné autority

Server

oNastavenia servera

Audit činnosti

oProtokol auditu