Prispôsobenie filtrov a rozloženia

ESET PROTECT Web Console vám umožňuje prispôsobiť si rozloženie zobrazených položiek v hlavných sekciách (napr. Počítače, Úlohy atď.) viacerými spôsobmi:

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov

Vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

save_filter-set Uložiť sadu filtrov

Pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

manage_filter_sets Spravovať sady filtrov

Odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

clear_filter_values Vymazať hodnoty filtrov

Kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

remove_filters Odstrániť filtre

Kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

remove_unused_filters Odstrániť nepoužité filtre

Odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

access_group Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Rozloženie bočného panela

Kliknutím na ikonuicon_more_verticalvedľa názvu sekcie a použitím kontextového menu môžete zmeniť rozloženie bočného panela (dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho rozloženia):

collapse_menu Skryť bočný panel

expand_menu Zobraziť bočný panel

icon_groups Skupiny

icon_groups_and_tags Skupiny a značky

icon_tags Značky

V prípade, že sú viditeľné skupiny, môžete vybrať aj jednu z nasledujúcich možností:

icon_section_expand Rozbaliť všetko

icon_section_collapse Zbaliť všetko

Správa hlavnej tabuľky

Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, umiestnite kurzor myši nad ikonu icon_move_drag vedľa názvu stĺpca a presuňte daný stĺpec. Pozrite si tiež sekciu Upraviť stĺpce uvedenú nižšie.

Ak chcete zoraďovať podľa jedného stĺpca, kliknite na hlavičku stĺpca pre zoradenie riadkov tabuľky podľa údajov vo vybranom stĺpci.

Výsledkom jedného kliknutia alebo dvoch kliknutí je vzostupné (A-Z, 0-9) alebo zostupné (Z-A, 9-0) zoradenie.

Po aplikovaní zoradenia ukazuje malá šípka pred hlavičkou stĺpca spôsob zoradenia.

Viac informácií nájdete v časti Viaceré zoraďovania nižšie.

Kliknutím na ikonu gear_icon môžete spravovať hlavnú tabuľku:

Akcie

edit_default Upraviť stĺpce – pomocou sprievodcu môžete upraviť (add_new_defaultpridať, remove_defaultodstrániť, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmeniť poradie) zobrazené stĺpce. Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop.

edit_columns

icon_fit_width Automaticky prispôsobiť stĺpce – automaticky upraví šírku stĺpcov.

Zoraďovanie tabuliek

Obnoviť zoraďovanie – obnovenie zoraďovania stĺpcov.

Viaceré zoraďovania – údaje tabuľky môžete zoradiť zvolením viacerých (maximálne 4) stĺpcov. Pre každý stĺpec môžete nastaviť:

oPriorita zoradenia – kliknutím na tlačidlo Presunúť hore alebo Posunúť dole môžete zmeniť poradie stĺpcov (prvý stĺpec – primárne zoradenie, druhý stĺpec – sekundárne triedenie atď.). Po aplikovaní viacerých zoradení sa pred hlavičkami stĺpcov zobrazia indexové čísla označujúce prioritu zoradenia.

oSpôsob zoradenia – v roletovom menu vyberte možnosť Vzostupne alebo Zostupne.

columns_sorting_multiple

 


example

columns_sorting

1 primárne zoradenie – stĺpec Názov počítača: použité vzostupné zoradenie.

2 sekundárne zoradenie – stĺpec Stav: zostupné zoradenie použité ako sekundárne zoradenie.

Reporty

Exportovať tabuľku ako – export tabuľky v podobe reportu v požadovanom formáte. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač.

Uložiť šablónu reportu – vytvorí novú šablónu reportu z tabuľky.