Odstránenie počítača zo správy

Ak chcete odstrániť zariadenie zo správy, kliknite na Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na delete_defaultOdstrániť. V dialógovom okne sa zobrazia kroky potrebné na odstránenie vybraného počítača zo správy.

remove_computer_from_management


important

Pred pokračovaním na ďalší krok sa uistite, že ste úspešne dokončili predchádzajúci krok. Je to dôležité pre správne odstránenie zariadenia.

1.Vynulovanie nastavení pre Endpoint – kliknite na Spravovať politiky a odstráňte všetky aplikované politiky, aby bolo možné spravovať lokálne zariadenie. Viac informácií nájdete v časti Pravidlá odstraňovania politík v kapitole Politiky. Ak je nastavené heslo na prístup ku konfigurácii produktu ESET určeného pre koncové zariadenia, vytvorte novú politiku na odstránenie hesla (vyberte možnosť nastavenia hesla, avšak žiadne heslo nezadávajte). V prípade počítačov šifrovaných pomocou ESET Full Disk Encryption postupujte podľa krokov na dešifrovanie.

2.Zastaviť správu počítača – spustite úlohu Ukončiť spravovanie alebo odinštalujte ESET Management Agenta/bezpečnostný produkt ESET lokálne na počítači. Týmto sa ukončí spojenie medzi počítačom a produktom ESET PROTECT.

3.Odstrániť počítač z databázy – keď ste si istý, že počítač sa už nepripája k ESET PROTECT, môžete ho odstrániť zo zoznamu spravovaných zariadení.

Zaškrtnite možnosť Chcem deaktivovať nainštalované ESET produkty pre odstránenie licencie zo všetkých ESET produktov nainštalovaných na zvolenom počítači. Prečítajte si tiež o deaktivácii firemných produktov ESET.