Náhľad počítača

V sekcii Počítače kliknite na názov počítača, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom počítača. Náhľad počítača ponúka najdôležitejšie informácie o vybranom počítači.

Ako používať náhľad počítača:

details_default Zobraziť podrobnosti – otvorí sa okno Podrobnosti o počítači.

icon_apply_later_default Ďalší – v paneli Náhľad počítača sa zobrazí ďalšie zariadenie.

icon_apply_sooner_default Predošlý – v paneli Náhľad počítača sa zobrazí predošlé zariadenie.

gear_icon Spravovať obsah podrobností o počítači – umožňuje spravovať, ktoré sekcie bočného panelu Náhľad počítača sa budú zobrazovať a v akom poradí.

remove_defaultZavrieť – zatvorí sa bočný panel Náhľad počítača.

computer_preview