ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator


important

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Prihlasovacie údaje ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator 2

Zadajte prihlasovacie údaje pre portál ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator 2 (ESET PROTECT zobrazí všetky delegované licencie v Správe licencií ESET PROTECT) a kliknite na Pridať licencie.

msp_add1

ESET License Administrator, Bezpečnostný správca

ESET PROTECT je spätne kompatibilný s nástrojmi ESET License Administrator a ESET MSP Administrator. Môžete použiť svoje prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu (tie, ktoré ste používali v ERA 6.x) namiesto prihlasovacích údajov k ESET Business Account.