ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Úlohy

Prostřednictvím Úloh můžete spravovat ESET PROTECT server, vzdáleně ovládat klientské stanice a bezpečnostní řešení ESET na nich nainstalované. Prostřednictvím úloh si můžete automatizovat běžné činnosti. Do začátku jsme pro vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým potřebám nebo vytvořit nové. Prostřednictvím úloh provedete na stanici požadovanou akci. Abyste mohli klientské úlohy spouštět, musíte mít přístup nejen k nim, ale také cílovým objektům (počítačům nebo skupinám). Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Úlohy dělíme na: Klientské a Serverové.

Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Každá klientská úloha může mít více podmínek spuštění. Požadavek na spuštění úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET Management Agent připojí k ESET PROTECT serveru. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení úlohy replikuje zpět do ESET PROTECT Serveru. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta.

Serverové úlohy provádí ESET PROTECT Server přímo u sebe nebo jiných zařízeních. Serverové úlohy, kromě Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více stejných úloh s odlišnými podmínkami spuštění.

Vytvořit je můžete dvěma způsoby:

Klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku add_new_defaultKlientská úloha nebo add_new_defaultServerová úloha.

V levé části okna si vyberte požadovaný typ úlohy, klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku add_new_defaultKlientská úloha nebo add_new_defaultServerová úloha.

K dispozici máte následující typy úloh, které jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých kategorií:

arrow_up_business Všechny úlohy