ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Synchronizace statické skupiny

Serverová úloha pro synchronizaci statické skupiny prohledá síť (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokální síť nebo WMware) a nalezené počítače umístí do statické skupiny. Nebudete je tak muset přidávat ručně. Pokud jste synchronizaci s Active Directory povolili již v průběhu instalace PRODUCT serveru, počítače se automaticky včetně správného zařazení do organizačních jednotek přidají do nejnadřazenější skupiny Všechny zařízení. Pro synchronizaci linuxových počítačů připojených do Active Directory přejděte do této kapitoly.


note

ESET PROTECT On-Prem podporuje zabezpečený protokol LDAP.

K dispozici jsou tři režimy synchronizace:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru.

 


note

Serverovou úlohu pro nasazení agenta můžete spustit. ESET Management Agenta nasaďte do počítačů synchronizovaných z Active Directory.

 

Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje.

 


important

Synchronizační režim Sítě MS Windows může selhat z důvodu chybějících předpokladů (SMBv1) vyžadovaných pro úspěšné provedení. Tento režim synchronizace nebude v dalších verzích podporován.

 

VMware – zadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru.