ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Synchronizace uživatelů

Tuto serverovou úlohu můžete využít k načtení informací o uživatelích a skupinách ze zdrojů typu Active Directory, LDAP parametry, atp.

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Nastavení

Obecné nastavení

Název skupiny uživatelů – vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete uživatele synchronizovat (standardně se synchronizují do skupiny Všechny skupiny). Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová skupina uživatelů.

Akce při výskytu kolize během vytváření uživatele – nastat mohou dva případy:

Ve skupině jsou dva uživatelé se stejným jménem.

Již existuje uživatel se stejným SID (kdekoli v systému).

Nastavit můžete toto chování:

Přeskočit – uživatel nebude v průběhu synchronizace přidán do ESET PROTECT On-Prem.

Přepsat – existující uživatel v ESET PROTECT On-Prem bude nahrazen uživatel ze zdroje synchronizace. Pokud budou mít uživatelé stejné SID, uživatel z ESET PROTECT On-Prem bude odstraněn (i pokud se nachází v jiné skupině).

Akce při odstranění uživatele – pokud uživatel ve zdroji synchronizace neexistuje, můžete jej odstranit nebo ponechat a přeskočit jej.

Akce při odstranění skupiny uživatelů – pokud skupina uživatelů ve zdroji synchronizace neexistuje, můžete ji odstranit nebo ponechat a přeskočit ji.


note

Pokud používáte vlastní atributy, vyberte jako akci při výskytu kolize během vytváření uživatele možnost Přeskočit. V opačném případě by došlo k přepsání ručně definovaných atributů daty získanými z Active Directory. Pokud chcete přepsat uživatele, vyberte jako akci při odstranění uživatele možnost Přeskočit.

Nastavení připojení k serveru

ServerZadejte název nebo IP adresu svého doménového řadiče.

Uživatelské jménoUživatelské jméno pro přihlášení k doménovému řadiči zadávejte v následujícím formátu:

oDOMAIN\username (pro ESET PROTECT server spuštěný na Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME nebo username (pro ESET PROTECT Server spuštěný na Linuxu).


important

Ujistěte se, že název domény zadáváte velkými písmeny. Tím zajistíte bezchybné ověření při dotazování se Active Directory serveru.

Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.


important

ESET PROTECT Server se systémem Windows používá ve výchozím nastavení pro všechna připojení ke službě Active Directory (AD) šifrovaný protokol LDAPS (LDAP přes SSL). Protokol LDAPS můžete nastavit také na virtuální appliance ESET PROTECT.

Pro úspěšné připojení k AD prostřednictvím LDAPS je nutné splnit následující předpoklady:

1.Na doménovém řadiči musí být nainstalovaný certifikát stanice. Pro vystavení certifikátu pro doménový řadič postupujte podle následujících kroků:

a)Otevřete si Server Manager, klikněte na tlačítko Manage > a Add Roles and Features a nainstalujte Active Directory Certificate Services > Certification Authority. V Trusted Root Certification Authorities se vytvoří nová certifikační autorita.

b)Klikněte na tlačítko Start, zadejte certmgr.msc a stiskněte klávesu Enter pro otevření Certificates Microsoft Management Console. Klikněte na Certificates - Local Computer > Personal. Klikněte pravým tlačítkem myši do prázdného pole a vyberte možnost All Tasks > Request New Certificate > Enroll Domain Controller.

c)Ujistěte se, že vydaný certifikát obsahuje FQDN doménového řadiče.

d)Na serveru ESET PROTECT importujte certifikační autoritu vygenerovanou do úložiště certifikátů (pomocí nástroje certmgr.msc nástroje) do složky důvěryhodných certifikačních autorit.

2.Při zadávání nastavení připojení k serveru AD zadejte do pole Server nebo Název serveru FQDN doménového řadiče (stejný jako je v certifikátu řadiče domény). IP adresa již není pro LDAPS dostatečná.

Pokud chcete mít zálohu v podobě spojení prostřednictvím LDAP protokolu, aktivujte možnost Použít LDAP místo Active Directory a zadejte atributy odpovídající vašemu serveru. Případně v sekci Předvolby klikněte na tlačítko Vybrat, a nechte atributy načíst na základě svého výběru:

Active Directory

macOS Server Open Directory (názvy počítačů)

OpenLDAP se Samba záznamy – definujte parametry DNS název v Active Directory.

Nastavení synchronizace

Distinguished name – cesta (Distinguished Name) k uzlu ve stromové struktuře Active Directory. Pokud ponecháte toto pole prázdné, synchronizuje se celý AD strom. Na řádku Distinguished Name klikněte na tlačítko Procházet. Následně se zobrazí strom Active Directory. Pro synchronizaci všech skupin vyberte kořen stromu, případně vyberte jen konkrétní část, kterou chcete přidat do ESET PROTECT On-Prem. Mějte na paměti, že se synchronizují pouze organizační jednotky a počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.


note

Zjištění Distinguished Name

1.Otevřete si Active Directory Users and Computers.

2.Klikněte na View a vyberte možnost Advanced Features.

3.Klikněte pravým tlačítkem myši na svou doménu a z kontextového menu vyberte možnost Properties. Dále přejděte na záložku Attribute Editor.

4.Najděte řádek distinguishedName. Výstup by měl vypadat následovně: DC=ncop,DC=local.

Atributy uživatelů a skupin uživatelů: Pokud chcete z Active Directory synchronizovat také atributy, vyberte v jednotlivých polích AD parametr pomocí rozbalovacího menu nebo zadejte název vlastního atributu. U každého synchronizovaného pole se zobrazuje ESET PROTECT On-Prem proměnná (například ${display_name}), kterou můžete použít při tvorbě politik.

Pokročilé atributy uživatele – pokud chcete všem přidávaným uživatelům přidat vlastní atribut, klikněte na tlačítko Přidat nové. Hodnota zadaná do tohoto pole se stane atributem uživatelem a můžete ji použít pro přiřazování iOS MDM politik.


important

Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not found in Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.