ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Štítky

V ESET PROTECT On-Prem si můžete označit související objekty (počítače, detekce, úlohy, instalační balíčky, politiky, oznámení, licence, …) uživatelskými štítky a používat je následně při filtrování a vyhledávání. Štítky jsou nativně dostupné na všech hlavních obrazovkách webové konzole ESET PROTECT.

Štítek si představte jako uživatelem definované klíčové slovo (nálepku), které můžete přidat rozdílným objektům, abyste je později snáze nalezli. Příklad: Štítek "VIP" můžete přiřadit všem objektům, které souvisí se skupinou důležitých zaměstnanců.

Štítky si můžete vytvořit ručně, a stejně tak je přiřazovat. Výjimky tvoří MSP objekty, kterým jsou automaticky přiřazovány štítky s názvem zákazníka.

Panel štítky

Existující štítky můžete zobrazit v sekci Štítky, kterou najdete v levé dolní části nabídky webové konzole ESET PROTECT:

tags_section                tags_section_existing_tags

Oprávnění pro správu štítků

Aby mohl uživatel spravovat štítky daného objektu, musí mít oprávnění pro použití daného objektu. Mějte na paměti, že štítky mohou spravovat všichni uživatelé. Může se stát, že vámi vytvořený štítek smaže jiný uživatel.

Přiřazení štítků

Každý štítek můžete přiřadit více objektům.

Pro přiřazení štítku objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost icon_tags Štítky:

tags_edit

Pro přiřazení existujícího štítku klikněte do zobrazeného pole, vyberte požadovaný štítek ze seznamu a klikněte na tlačítko Použít.

tags_assign_existing

Vytvořit nového štítku

Pro vytvoření nového štítku zadejte do zobrazeného pole jeho název, klikněte na možnost Vytvořit "vámi zadaný název štítku" a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Název existujícího štítku nelze upravit.

tags_create

Filtrování objektů podle štítků

Pro aplikování štítku na aktuálně zobrazený seznam objektů na něj jednoduše klikněte. Vybraný štítek se podbarví modře.

tags_filter

Odřazení štítku

Pro odebrání štítku od objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost icon_tags Štítky: Štítek objektu odeberte pomocí ikonky X a potvrzením Použít.

tags_unassign

Odstranění štítku

Pro smazání štítku na něj na panelu Štítky najeďte myší a klikněte na ikonu icon_close. Potvrďte kliknutím na OK, že chcete štítek odebrat ze všech objektů ve webové konzoli ESET PROTECT.

tags_delete