Parametre ThreatSense

ThreatSense je názov technológie, ktorú tvorí súbor komplexných metód detekcie infiltrácie. Táto technológia je proaktívna, poskytuje ochranu aj počas prvých hodín šírenia novej hrozby. Na odhalenie hrozieb využíva kombináciu niekoľkých metód (analýza kódu, emulácia kódu, generické signatúry, vírusové signatúry), čím efektívne spája ich výhody. Detekčné jadro je schopné kontrolovať niekoľko dátových tokov paralelne a maximalizovať tak svoj výkon a účinnosť detekcie. ThreatSense technológia dokáže účinne bojovať aj s rootkitmi.


Poznámka:

Podrobnejšie informácie o automatickej kontrole po štarte nájdete v kapitole Kontrola pri štarte.

ThreatSense nastavenia umožňujú nastavenie viacerých parametrov kontroly:

Výber typu súborov a prípon, ktoré si želáte kontrolovať.

Výber kombinácie rôznych metód detekcie.

Výber úrovne liečenia a pod.

Pre zobrazenie okna s parametrami kliknite na Nastavenie parametrov jadra ThreatSense v Rozšírených nastaveniach (F5) príslušných modulov využívajúcich technológiu ThreatSense (pozrite nižšie). Pre rôzne druhy ochrany sa používa rôzna úroveň nastavenia. Technológia ThreatSense je osobitne nastaviteľná pre tieto moduly:

Kontrola Hyper-V

Kontrola OneDrive

Rezidentná ochrana súborového systému

Detekcia malvéru

Kontrola v nečinnosti

Kontrola pri štarte

Ochrana dokumentov

Ochrana e-mailových klientov

Ochrana prístupu na web

ThreatSense parametre sú pre každý modul odlišné. Ich zmena môže mať v určitom stave značný vplyv na celkový výkon systému. Príkladom môže byť spomalenie systému pri povolení kontroly runtime archívov a pokročilej heuristiky pre rezidentnú ochranu súborov (súbory sú touto kontrolou skontrolované iba ak sú novovytvorené). Preto odporúčame ponechať pôvodné nastavenia ThreatSense pre všetky druhy ochrany okrem Kontroly počítača.

hmtoggle_plus0Objekty na kontrolu
hmtoggle_plus0Možnosti kontroly
hmtoggle_plus0Liečenie
hmtoggle_plus0Vylúčenia
hmtoggle_plus0Obmedzenia