ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Parametre ThreatSense

ThreatSense je názov technológie, ktorú tvorí súbor komplexných metód detekcie infiltrácie. Táto technológia je proaktívna, poskytuje ochranu aj počas prvých hodín šírenia novej hrozby. Na odhalenie hrozieb využíva kombináciu niekoľkých metód (analýza kódu, emulácia kódu, generické signatúry, vírusové signatúry), čím efektívne spája ich výhody. Detekčné jadro je schopné kontrolovať niekoľko dátových tokov paralelne a maximalizovať tak svoj výkon a účinnosť detekcie. Technológia ThreatSense dokáže účinne bojovať aj s rootkitmi.


note

Podrobnejšie informácie o automatickej kontrole po štarte nájdete v kapitole Kontrola pri štarte.

Samotné nastavenia ThreatSense umožňujú nastaviť niekoľko parametrov kontroly:

výber typu súborov a prípon, ktoré si želáte kontrolovať,

výber kombinácie rôznych metód detekcie,

výber úrovne liečenia a pod.

Ak chcete zobraziť okno s parametrami, kliknite na Nastavenie parametrov jadra %TS%>Rozšírených nastaveniach (F5) príslušných modulov využívajúcich technológiu ThreatSense (pozri ďalej). Pre rôzne druhy ochrany sa používa rôzna úroveň nastavenia. Technológia ThreatSense je osobitne nastaviteľná pre tieto moduly:

Kontrola Hyper-V

Kontrola OneDrive

Rezidentná ochrana súborového systému

Detekcia malvéru

Kontrola v nečinnosti

Kontrola pri štarte

Ochrana dokumentov

Ochrana e-mailových klientov

Ochrana prístupu na web

Parametre ThreatSense sú pre každý modul odlišné. Ich zmena môže mať značný vplyv na celkový výkon systému. Príkladom môže byť spomalenie systému pri povolení kontroly runtime packerov a pokročilej heuristiky pre rezidentnú ochranu súborového systému (týmto spôsobom sa zvyčajne kontrolujú iba novovytvorené súbory). Preto odporúčame ponechať pôvodné nastavenia ThreatSense nezmenené pre všetky moduly ochrany okrem Kontroly počítača.

arrow_down_businessObjekty na kontrolu
arrow_down_businessMožnosti kontroly
arrow_down_businessLiečenie
arrow_down_businessVylúčenia
arrow_down_businessObmedzenia