Prípony súborov vylúčené z kontroly

Prípona je časť názvu súboru, spravidla oddelená bodkou. Prípona určuje typ súboru. Predvolene sa kontrolujú všetky súbory bez ohľadu na príponu. Ak však potrebujete vylúčiť súbory s konkrétnou príponou, nastavenie parametrov ThreatSense vám umožňuje vylúčiť súbory z kontroly podľa ich prípony. Vylúčenie určitých typov súborov môže byť užitočné napríklad v prípade, ak kontrola daných typov súborov znemožňuje správne fungovanie niektorej aplikácie.


Príklad:

Pre pridanie novej prípony do zoznamu kliknite na Pridať. Zadajte príponu súboru do textového poľa (napr. tmp) a kliknite na OK. Ak označíte možnosť Zadať viaceré hodnoty, môžete do textového poľa zadať viacero prípon oddelených riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami. Môžete napríklad vybrať oddeľovač Bodkočiarka z roletového menu a následne zadať edb;eml;tmp.

Môžete tiež použiť špeciálny symbol ? (otáznik). Otáznik predstavuje akýkoľvek znak (napr. ?db).


Poznámka:

Ak chcete, aby sa zobrazovali prípony (typ súboru) pre všetky súbory na operačnom systéme Windows, zrušte výber možnosti Skryť prípony známych súborov v sekcii Ovládací panel > Možnosti priečinka > Zobrazenie.