Doplňujúce parametre ThreatSense

Doplňujúce parametre ThreatSense pre vytvárané a menené súbory

Pravdepodobnosť infikovania novovytvorených alebo menených súborov je vyššia ako u existujúcich súborov. To je dôvod, prečo program tieto súbory kontroluje s prídavnými parametrami. Spolu s kontrolou založenou na porovnávaní vzoriek sa využíva pokročilá heuristika, vďaka ktorej možno zachytiť nové hrozby skôr ako vyjde aktualizácia modulov. Okrem novovytvorených súborov sa kontrolujú aj samorozbaľovacie súbory (.sfx) a runtime archívy (interne komprimované spustiteľné súbory). Predvolene sa archívy kontrolujú do desiatej úrovne vnorenia a bez ohľadu na ich veľkosť. Pre zmenu kontroly archivovaných súborov zrušte výber možnosti Predvolené nastavenie kontroly archívov.

Doplňujúce parametre ThreatSense pre spúšťané súbory

Predvolene sa pokročilá heuristika používa vtedy, keď sú dané súbory spúšťané. Dôrazne odporúčame ponechať zapnutú Smart optimalizáciu a ESET LiveGrid® pre zmiernenie vplyvu na výkon vášho systému.