Všeobecné nastavenia

V prípade potreby si môžete prispôsobiť všeobecné nastavenia podľa potreby. Ponuka na ľavej strane hlavného okna obsahuje nasledujúce sekcie:

V tejto časti môžete aktivovať alebo deaktivovať detekciu potenciálne nechcených, nebezpečných alebo podozrivých aplikácií, ako aj ochranu Anti-Stealth. Môžete takisto definovať procesy, súbory a priečinky vylúčené z kontroly. Ďalej môžete nastaviť Rezidentnú ochranu súborového systému, ThreatSense parametre, Ochranu s podporou cloudu (ESET LiveGrid®), Detekciu malvéru (manuálna kontrola počítača a iné možnosti kontroly), kontrolu Hyper-V a HIPS.

Môžete nakonfigurovať možnosti aktualizácie, ako napr. profily, vek detekčného jadra, snímky (snapshot) pre vrátenie zmien modulov programu, typ aktualizácie, vlastný aktualizačný server, pripojenie/proxy server, aktualizačný mirror server, prístup k aktualizačným súborom, HTTP server, podrobnosti používateľského účtu pre sieťové pripojenie atď.

V tejto sekcii môžete nakonfigurovať filtrovanie protokolov a vylúčenia (vylúčené aplikácie a IP adresy), možnosti filtrovania protokolov SSL/TLS, ochranu e-mailových klientov (integrácia, e-mailové protokoly, upozornenia a udalosti), ochranu prístupu na web (webové protokoly HTTP/HTTPS a správa URL adries) a antiphishingovú ochranu.

Môžete povoliť integráciu a nastaviť pravidlá a skupiny v rámci správy zariadení.

Môžete si prispôsobiť nástroje, ako napr. ESET CMD, ESET RMM, poskytovateľ WMI, ESET PROTECT ciele kontroly, upozornenia o aktualizáciách systému Windows, protokoly, proxy server, e-mailové oznámenia, diagnostika, klaster atď.

Táto sekcia vám umožňuje nastaviť správanie grafického používateľského rozhrania (GUI), stavy, licenčné údaje, upozornenia a udalosti, ochranu nastavení heslom, pravidlá spúšťania nástroja eShell atď.