Kontrola v nečinnosti

Ak je počítač v stave nečinnosti, na pozadí sa spúšťa kontrola všetkých diskov počítača. Kontrola v nečinnosti sa spustí, ak je zistený jeden z nasledujúcich stavov nečinnosti:

vypnutá obrazovka alebo aktívny šetrič obrazovky,

uzamknutý počítač,

odhlásený používateľ.

Spustiť, aj keď je počítač napájaný z batérie

V predvolených nastaveniach programu sa kontrola nečinnosti nespúšťa, ak je počítač (notebook) napájaný z batérie.

Vytvárať protokol

Túto možnosť môžete použiť v prípade, ak chcete z kontroly v nečinnosti vytvárať protokol, ktorý nájdete v časti Protokoly (v hlavnom okne programu kliknite na Protokoly a potom z roletového menu vyberte možnosť Kontrola počítača).

V tejto sekcii môžete upraviť parametre kontroly (napr. metódy detekcie) pre kontrolu v nečinnosti.