Ciele kontroly

Ak chcete skontrolovať len konkrétne súbory na disku, môžete použiť Vlastnú kontrolu. Kliknite na Kontrola počítača > Vlastná kontrola a z roletového menu Ciele kontroly vyberte príslušnú možnosť, resp. príslušné cieľové umiestnenie z adresárovej (stromovej) štruktúry.

Roletové menu Ciele kontroly sa vzťahuje na nasledujúce typy kontroly:

Manuálna kontrola

Kontrola Hyper-V

Kontrola OneDrive

Ak chcete rýchlo prejsť k cieľu kontroly alebo pridať nový cieľový súbor či priečinok, zadajte jeho názov do prázdneho poľa pod stromovou štruktúrou. Toto je možné len v tom prípade, ak nie sú v stromovej štruktúre vybrané žiadne ciele a v roletovom menu Ciele kontroly je nastavená možnosť Bez výberu.

Operačná pamäť

Skontrolujú sa všetky procesy a dáta aktuálne používané v operačnej pamäti.

Zavádzacie sektory/UEFI

Vykoná sa kontrola prítomnosti škodlivého kódu v zavádzacích sektoroch a UEFI. Viac o kontrole UEFI sa dočítate v slovníku pojmov.

Databáza WMI

Skontroluje sa celá databáza Windows Management Instrumentation (WMI), všetky priestory názvov, triedy inštancií a vlastnosti. Vyhľadá odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta.

Systémová databáza Registry

Skontroluje sa celá systémová databáza Registry, všetky kľúče a podkľúče. Vyhľadá odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta. Pri liečení detekcie zostane v databáze Registry odkaz, aby sa zabránilo strate dôležitých dát.

Roletové menu Ciele kontroly vám umožňuje vybrať preddefinované ciele kontroly.

Podľa nastavenia profilu

Vyberie ciele kontroly nastavené v príslušnom profile.

Vymeniteľné médiá

Vyberie CD/DVD, pamäťové zariadenia USB atď.

Lokálne disky

Vyberie všetky lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky

Vyberie všetky namapované sieťové disky.

Zdieľané priečinky

Vyberie všetky zdieľané priečinky na lokálnom serveri.

Vlastný výber

Zruší celý výber. Po zrušení výberu môžete vykonať vlastný výber.

Profil konfigurácie, s ktorým bude vykonaná kontrola zvolených cieľov, môžete vybrať z roletového menu Profil kontroly. Predvolený profil je Smart kontrola. Sú dostupné ďalšie dva preddefinované profily: Hĺbková kontrola a Kontrola z kontextového menu. Tieto profily používajú rôzne nastavenia parametrov ThreatSense.

Okno Vlastná kontrola:

scan_custom

Kontrolovať bez liečenia

Ak chcete spustiť kontrolu systému bez liečenia, označte možnosť Kontrolovať bez liečenia. Toto je užitočné v prípade, že chcete mať iba prehľad o tom, či sa v systéme vyskytujú infikované položky, prípadne o nich získať ďalšie podrobnosti. Máte na výber tri úrovne liečenia, ktoré je možné nastaviť po kliknutí na možnosť Nastaviť... v časti Parametre ThreatSense > Liečenie. Informácie o kontrole sa zobrazia po skončení kontroly a budú zapísané do protokolu.

Ignorovať vylúčenia

Môžete vykonať kontrolu, pri ktorej budú ignorované vylúčenia.

Kontrolovať

Spustenie kontroly počítača s parametrami, ktoré sú nastavené.

Kontrolovať ako správca

Spustenie kontroly počítača pod účtom správcu. Túto možnosť je vhodné použiť, ak prihlásený používateľ nemá dostatočné oprávnenia na prístup k príslušným súborom, ktoré sa majú kontrolovať. Táto možnosť nie je dostupná, ak používateľ nemôže vyvolať operácie UAC (kontroly používateľských kont) ako správca.