Kontrola pri štarte

Pri predvolených nastaveniach programu bude po štarte systému (prihlásení používateľa) a po úspešnej aktualizácií modulov vykonaná kontrola súborov spúšťaných pri štarte. Táto kontrola je riadená nastavením plánovača a úlohami.

Nastavenia kontroly pri štarte sú súčasťou plánovanej úlohy nazvanej Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača.

Pre zmenu/zobrazenie týchto nastavení kliknite na Nástroje > Plánovač, potom vyberte jednu z úloh pod názvom Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (prihlásenie používateľa alebo aktualizácia modulov) a kliknite na Upraviť. Prejdite sprievodcom a v poslednom kroku budete môcť zmeniť podrobné nastavenia kontroly súborov spúšťaných pri štarte počítača.