Detekcia malvéru

V tejto časti môžete nastaviť parametre kontroly počítača.


note

Tento výber profilu sa vzťahuje na manuálnu kontrolu, kontrolu Hyper-V a kontrolu OneDrive.

Aktívny profil

Určuje názov profilu, ktorého nastavenia sa použijú pri manuálnej kontrole počítača. Môžete použiť niektorý z preddefinovaných profilov kontroly alebo vytvoriť nový. Profily kontroly používajú rôzne nastavenia parametrov ThreatSense.

Zoznam profilov

Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť. Zadajte názov profilu a kliknite na Pridať. Nový profil bude zobrazený v roletovom menu Aktívny profil, ktoré obsahuje existujúce profily kontroly.

Ciele kontroly

Ak si želáte skontrolovať len konkrétne súbory (ciele) na disku, kliknite na Upraviť a z roletového menu vyberte príslušnú možnosť, resp. príslušné cieľové umiestnenie z adresárovej (stromovej) štruktúry.

Parametre ThreatSense

V tejto sekcii môžete upraviť parametre manuálnej kontroly.

Manuálna kontrola s využitím strojového učenia

Hlásenia zabezpečuje detekčné jadro a komponent strojového učenia.

V okne Kontrola Hyper‑V:

scan_hyperv

Roletové menu Ciele kontroly pre Hyper-V vám umožňuje vybrať preddefinované ciele kontroly:

Podľa nastavenia profilu

Vyberie ciele kontroly nastavené v príslušnom profile.

Všetky virtuálne počítače

Vyberie všetky virtuálne počítače.

Zapnuté virtuálne počítače

Vyberie všetky virtuálne počítače, ktoré sú online.

Vypnuté virtuálne počítače

Vyberie všetky virtuálne počítače, ktoré sú offline.

Bez výberu

Zruší celý výber.

Kliknutím na Kontrolovať spustíte kontrolu počítača s parametrami, ktoré sú nastavené. Po úspešnom dokončení všetkých kontrol si prezrite Protokoly > Kontrola Hyper-V.