Plánovač

Plánovač spravuje a spúšťa naplánované úlohy podľa definovaných parametrov. Obsahuje zoznam všetkých naplánovaných úloh v podobe tabuľky, ktorá zobrazuje ich parametre, ako napr. Typ úlohy, Názov úlohy, Čas spustenia a Naposledy spustené. Môžete vytvoriť aj nové naplánované úlohy, a to tak, že kliknete na možnosť Pridať plánovanú úlohu. Upraviť konfiguráciu existujúcej naplánovanej úlohy môžete pomocou tlačidla Upraviť. Kliknutím na Predvolené a následne na Vrátiť späť na predvolené dôjde k obnoveniu všetkých preddefinovaných úloh a zmeny, ktoré ste vykonali, budú stratené.

Zároveň sa v ňom nachádza aj sada preddefinovaných úloh:

Údržba protokolov

Pravidelná automatická aktualizácia (túto úlohu môžete použiť na zmenu intervalu aktualizácie)

Automatická aktualizácia po modemovom pripojení

Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po prihlásení používateľa)

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po úspešnej aktualizácii modulov)


Poznámka:

Aktivovať alebo deaktivovať úlohy môžete pomocou začiarkavacích políčok.

scheduler

Kliknutím pravého tlačidla na konkrétnu úlohu je možné vykonať nasledujúce akcie:

Zobraziť podrobnosti

Dvojitým kliknutím alebo kliknutím pravého tlačidla na konkrétnu úlohu sa zobrazia podrobné informácie o naplánovanej úlohe.

Spustiť teraz

Spustenie a okamžité vykonanie zvolenej naplánovanej úlohy.

Pridať...

Otvorí sa sprievodca, ktorý vám pomôže vytvoriť naplánovanú úlohu.

Upraviť...

Nastavenie už existujúcich/vytvorených naplánovaných úloh (aj predvolených, aj tých, ktoré sú definované používateľom).

Odstrániť

Odstránenie existujúcej úlohy.