Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača

Pri vytváraní úlohy Kontrola súborov spúšťaných po štarte v plánovači máte na výber nasledujúce možnosti:

V roletovom menu Cieľ kontroly sa určuje hĺbka kontroly súborov spúšťaných pri štarte operačného systému. Ich poradie je určené podľa počtu kontrolovaných súborov:

Všetky registrované súbory (najviac kontrolovaných súborov)

Zriedkavo používané súbory

Bežne používané súbory

Často používané súbory

Iba najčastejšie používané súbory (najmenej kontrolovaných súborov)

Patria sem aj dve špecifické skupiny Cieľov kontroly:

Súbory spustené pred prihlásením používateľa

Ide o súbory z umiestnení, z ktorých sa môžu spúšťať súbory bez toho, aby bol používateľ prihlásený (ide takmer o všetky startup umiestnenia, ako napr. služby, vyhľadávanie objektu pomocníka, winlogon notify, položky plánovača systému Windows, známe dll súbory atď.).

Súbory spustené po prihlásení používateľa

Ide o súbory z umiestnení, z ktorých sa spúšťajú súbory po prihlásení používateľa (súbory, ktoré sa spúšťajú iba pre daného používateľa, napr. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Zoznamy súborov na kontrolu sú pre každú skupinu pevne definované.

Priorita kontroly

Ide o prioritu, s ktorou bude spustená kontrola:

Normálna – zaťaženie systému je normálne,

Nižšia – zaťaženie systému je nižšie,

Najnižšia – zaťaženie systému je najnižšie možné,

Počas nečinnosti – v momente, keď nie sú vykonávané žiadne iné činnosti.