ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana e-mailových klientov

Integrácia ESET Server Security a e-mailových klientov zlepšuje možnosť aktívnej ochrany pred škodlivým kódom v e-mailových správach. V prípade, že je daný e-mailový klient podporovaný, je vhodné povoliť jeho integráciu s ESET Server Security. Pri integrácii dochádza k vloženiu panela nástrojov ESET Server Security priamo do e-mailového klienta (okrem novších verzií Windows Live Mail), čo prispieva k efektívnejšej kontrole e-mailových správ.

Integrácia s e-mailovými klientmi

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými poštovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E-mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom doplnku. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva už dešifrované správy na kontrolu. V prípade, že integráciu nepovolíte, bude e-mailová komunikácia chránená modulom ochrany e-mailových klientov (POP3, IMAP).

Kompletný zoznam podporovaných e-mailových klientov a ich verzií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Vypnúť kontrolu pri zmene obsahu priečinka s doručenou poštou

Túto možnosť odporúčame použiť v prípade, ak pozorujete spomalenie pri práci s e‑mailovým klientom (platí len pre Microsoft Outlook). Uvedená situácia môže nastať napríklad v prípade prijímania správ z úložiska správ prostredníctvom Kerio Outlook Connector Store.

Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta

Pomocou tejto možnosti môžete vypnúť ochranu e-mailových klientov bez odstránenia integrácie so svojím e-mailovým klientom. Doplnky môžete vypnúť všetky naraz alebo môžete osobitne vypnúť nasledovné:

Prijaté e-maily – zapnutie/vypnutie kontroly prijatých správ.

Odoslané e-maily – zapnutie/vypnutie kontroly odosielaných správ.

Prečítané e-maily – zapnutie/vypnutie kontroly čítaných správ.

Pri e-mailoch obsahujúcich detekcie vykonať nasledujúcu akciu

Žiadna akcia – ak je táto možnosť povolená, program nájde e-mailové správy s infikovanými prílohami, no nevykoná s nimi žiadnu akciu.

Odstrániť e-mail – program upozorní na infikované prílohy a odstráni celú správu.

Presunúť e-mail do priečinka vymazaných správ – program bude automaticky presúvať infikované správy do priečinka Vymazané správy.

Presunúť e-mail do priečinka – program bude automaticky presúvať infikované správy do zadaného priečinka.

Priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

Opakovať kontrolu po aktualizácii

Zapína opätovnú kontrolu po aktualizácii detekčného jadra.

Zohľadniť výsledky kontroly z iných modulov

Zohľadnenie výsledku kontroly vykonanej iným modulom (kontrola protokolov POP3, IMAP).