Ochrana dokumentov

Modul ochrany dokumentov kontroluje dokumenty Microsoft Office pred ich otvorením a kontroluje objekty pri automatickom sťahovaní pomocou programu Internet Explorer, napríklad prvky Microsoft ActiveX. Ochrana dokumentov môže byť zakázaná na účely zvýšenia výkonu na operačných systémoch Windows, ktoré nie sú vystavované veľkým počtom dokumentov balíka Microsoft Office.

Integrácia do systému

Táto možnosť vylepšuje ochranu Microsoft Office dokumentov (za normálnych okolností sa nevyžaduje).

V tejto sekcii môžete upraviť parametre Ochrany dokumentov.


Poznámka:

Tento modul pracuje iba s aplikáciami, ktoré podporujú rozhranie Microsoft Antivirus API (napríklad Microsoft Office 2000 od verzie 9.0 a Microsoft Internet Explorer od verzie 5.0).