Ochrana prístupu na web

Ochrana prístupu na web spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov webových stránok so servermi, ktorá prebieha podľa pravidiel protokolu HTTP a HTTPS.

Prístup na web stránky, ktoré sú známe ich nebezpečným obsahom, je vždy blokovaný skôr ako je obsah stiahnutý. Všetky ostatné webové stránky sú kontrolované technológiou ThreatSense pri ich načítaní a ak obsahujú škodlivý obsah, sú zablokované. Ochrana prístupu na web obsahuje dve vrstvy ochrany, blokovanie na základe blacklistu a blokovanie podľa obsahu.

arrow_down_businessZákladné
arrow_down_businessWebové protokoly

Parametre ThreatSense

V tejto sekcii nájdete podrobnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy kontroly (e-maily, archívy, vylúčenia, obmedzenia atď.) a metódy detekcie pre Ochranu prístupu na web.