Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Tài liệu cho các máy trạm được quản lý từ xa

Các sản phẩm cho doanh nghiệp của ESET và ESET Endpoint Security for Android có thể được quản lý từ xa trên máy trạm khách, máy chủ và thiết bị di động ở môi trường kết nối mạng từ một vị trí trung tâm. Quản trị viên hệ thống quản lý hơn 10 máy trạm khách cần xem xét sử dụng công cụ quản lý từ xa của ESET. Các công cụ quản lý từ xa của ESET có thể triển khai các giải pháp ESET, quản lý các tác vụ, thực thi các chính sách bảo mật, giám sát trạng thái hệ thống và nhanh chóng phản ứng với các sự cố hoặc mối đe dọa trên máy tính từ xa từ một vị trí trung tâm.

Các công cụ quản lý từ xa ESET

ESET Endpoint Security for Android có thể được quản lý từ xa bởi ESET PROTECT hoặc ESET PROTECT Cloud.

Giới thiệu ESET PROTECT

Giới thiệu ESET PROTECT Cloud


note

Công cụ di chuyển

ESET Endpoint Security for Android phiên bản 3.5 trở lên hỗ trợ Công cụ di chuyển để di chuyển từ ESET PROTECT sang ESET PROTECT Cloud.

Phương pháp thực hành tốt nhất

Đăng ký thiết bị bằng cách sử dụng ESET PROTECT

Thiết lập mật khẩu quản trị trên máy tính khách được kết nối để tránh sửa đổi trái phép

Áp dụng chính sách được đề xuất để thực thi những tính năng bảo mật có sẵn

Cách hướng dẫn

Cách sử dụng Chế độ ghi đè

Thiết bị Android đã đăng ký qua Microsoft Intune


important

Khi thiết bị của bạn chạy Android 9 trở lên được đăng ký qua Microsoft Intune, ESET Endpoint Security for Android phiên bản 3.5 trở lên sẽ bỏ qua các cài đặt sau khi áp dụng chính sách tương ứng:

Bảo mật Thiết bị

Kiểm soát Ứng dụng

Anti-Theft