Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Anti-Theft

Tính năng Anti-Theft bảo vệ thiết bị của bạn khỏi bị truy cập trái phép.

Nếu bạn mất hoặc ai đó đánh cắp thiết bị của bạn và thay thế thẻ SIM của bạn bằng một thẻ SIM mới (không tin cậy), thiết bị của bạn sẽ được ESET Endpoint Security for Android khóa tự động và một cảnh báo SMS sẽ được gửi đến cho (các) số điện thoại do người dùng xác định. Tin nhắn cảnh báo này sẽ bao gồm số điện thoại của thẻ SIM hiện được lắp vào, số IMSI (Nhận dạng Thuê bao Di động Quốc tế) và số IMEI (Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế) của điện thoại. Người dùng trái phép sẽ không biết về tin nhắn này vì tin nhắn này được tự động xóa khỏi luồng nhắn tin trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu tọa độ GPS của thiết bị di động bị mất hoặc xóa từ xa tất cả các dữ liệu lưu trữ trên thiết bị.


important

Tính năng thẻ SIM đáng tin cậy không có sẵn trên các thiết bị sử dụng Android 10 trở lên.

Tính năng Anti-Theft giúp quản trị viên bảo vệ và định vị thiết bị bị mất. Có thể kích hoạt các hành động từ ESET PROTECT.

Khi thực hiện lệnh từ ESET PROTECT, quản trị viên nhận được xác nhận trong ESET PROTECT.

Khi nhận được thông tin vị trí (lệnh Tìm), quản trị viên sử dụng ESET PROTECT sẽ nhận được thông tin vị trí ở định dạng tọa độ GPS.

Tất cả các lệnh Anti-Theft cũng có thể được thực hiện qua ESET PROTECT. Chức năng quản lý thiết bị di động mới cho phép quản trị viên thực hiện lệnh Anti-Theft chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Các tác vụ được gửi ngay lập tức để thực hiện thông qua cấu phần xử lý lệnh đẩy mới (Bộ Kết nối Thiết bị Di động - Mobile Device Connector), hiện là một phần của cơ sở hạ tầng ESET PROTECT.