Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Sử dụng Chế độ ghi đè

Người dùng có ESET Endpoint Security for Android (phiên bản 2.1 trở lên) đã được cài đặt trên máy có thể sử dụng tính năng Ghi đè. Chế độ ghi đè cho phép người dùng sử dụng thiết bị ở cấp độ máy khách thay đổi cài đặt trong sản phẩm ESET được cài đặt theo thời gian đã định, ngay cả khi những cài đặt này có chính sách áp dụng khác. Sau khoảng thời gian đã định, các cài đặt được đổi trở lại theo như chính sách thiết lập.

Trong cài đặt chính sách mặc định, ESET Endpoint Security for Android quét thiết bị sau khi phiên ghi đè kết thúc. Bạn có thể thay đổi điều này bằng Quét thiết bị sau phiên ghi đè.


warning

Để thay đổi cài đặt cục bộ trên thiết bị trong khi ở Chế độ ghi đè, bạn phải nhập mật khẩu quản trị ESET Endpoint Security for Android.

ESET Web Console không thể dừng chế độ ghi đè sau khi nó được bật. Chế độ ghi đè sẽ tự động tắt khi khoảng thời gian ghi đè hết hạn.

Người dùng sử dụng chế độ Ghi đè cần phải có mật khẩu quản trị viên ESET Endpoint Security for Android. Nếu không, người dùng không thể truy cập cài đặt của ESET Endpoint Security for Android. Bạn có thể tạo mật khẩu quản trị viên ghi đè tạm thời cho từng chính sách.

Để đặt Chế độ ghi đè:

1.Nhấp vào ICON_ESMC_POLICY Chính sách > Chính sách mới.

2.Trong phần Cơ bản, nhập TênMô tả cho chính sách.

3.Trong phần Cài đặt, chọn ESET Endpoint Security for Android.

4.Hãy nhấp Cài đặt trong phần lựa chọn chính sách.

5.Mở rộng Cài đặt chế độ ghi đè và cấu hình các quy tắc cho chế độ ghi đè.

6.Trong phần Gán, chọn các thiết bị áp dụng.

7.Xem lại các cài đặt trong phần Tóm tắt và nhấp vào Kết thúc.


example

Nếu John gặp sự cố với cài đặt máy trạm của mình chặn một chức năng quan trọng nào đó hoặc truy cập web trên thiết bị của mình, Quản trị viên có thể cho phép John ghi đè lên chính sách máy trạm hiện tại của mình và tinh chỉnh các cài đặt thủ công trên thiết bị của mình. Sau đó, những cài đặt mới này có thể được yêu cầu bởi ESET PROTECT Cloud để Quản trị viên có thể tạo chính sách mới từ chúng.

Để làm như vậy, hãy làm theo các bước dưới đây:

1.Nhấp vào Chính sách > Chính sách mới.

2.Hoàn tất trường TênMô tả. Trong phần Cài đặt, chọn ESET Endpoint Security for Android.

3.Nhấp Cài đặt trong các lựa chọn chính sách.

4.Mở rộng cài đặt Chế độ ghi đè và bật chế độ ghi đè trong một giờ.

5.Nhấp vào Thiết lập trong mục thông tin chứng thực Ghi đè để tạo mật khẩu quản trị viên tạm thời cho John. 12345) hai lần và nhấp vào OK.

6.Gán chính sách cho điện thoại thông minh của John và nhấp Kết thúc để lưu chính sách.

7.John phải nhập mật khẩu quản trị để bật Chế độ ghi đè trên ESET Endpoint Security for Android và thay đổi cài đặt theo cách thủ công trên thiết bị của anh ấy.

8.Trong ESET PROTECT Cloud Web Console, nhấp Máy tính, chọn điện thoại thông minh của John và nhấp Hiện chi tiết.

9.Trong phần Cấu hình, nhấp Yêu cầu cấu hình để lên lịch tác vụ máy khách nhằm lấy cấu hình từ máy khách.

10.Cấu hình mới xuất hiện. Hãy chọn sản phẩm áp dụng và sau đó nhấp vào Mở cấu hình.

11.Xem lại cài đặt rồi nhấp Chuyển đổi sang chính sách.

12.Hoàn tất trường TênMô tả.

13.Trong phần Cài đặt, sửa đổi cài đặt nếu cần.

14.Trong phần Gán, gán chính sách này cho điện thoại thông minh của John (hoặc của người khác).

15.Bấm vào Kết thúc. Đừng quên loại bỏ chính sách ghi đè sau khi không còn cần nữa.

Mật khẩu ghi đè

Lựa chọn này cho phép bạn tạo mật khẩu quản trị viên tạm thời để cho phép người dùng thay đổi cài đặt trên thiết bị khách mà không cần có quyền truy cập vào mật khẩu quản trị viên thực tế. Nhấp Thiết lập bên cạnh chính sách để chèn mật khẩu ghi đè.