Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chống vi rút

Mô-đun chống virus bảo vệ thiết bị của bạn khỏi mã độc hại bằng cách chặn các mối đe dọa, sau đó xóa hoặc cách ly chúng.

antivirus_005_1

Quét thiết bị

Có thể sử dụng Quét Thiết bị để kiểm tra phát hiện xâm nhập trên thiết bị của bạn.

Các kiểu tệp nhất định đã xác định trước sẽ được quét theo mặc định. Quét thiết bị toàn bộ sẽ kiểm tra bộ nhớ, các quy trình đang chạy và thư viện liên kết động độc lập cũng như các tệp là một phần của bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Một bản tóm tắt ngắn gọn về lần quét sẽ được lưu vào một tệp nhật ký có sẵn trong phần Nhật ký Quét.

Nếu bạn muốn loại bỏ lượt quét đang tiến hành, hãy chạm vào biểu tượng menu_icon_settings_uninstall.

Cấp độ quét

Có 2 cấp độ quét khác nhau để chọn:

Thông minh - Quét thông minh sẽ quét các ứng dụng đã được cài đặt, tệp DEX (tệp thực thi cho Hệ điều hành Android), tệp SO (thư viện) và tệp ZIP với độ sâu quét tối đa là 3 tầng lưu trữ lồng nhau và nội dung trên thẻ SD.

Chuyên sâu - tất cả các loại tệp bất kỳ phần mở rộng của chúng sẽ được quét cả ở bộ nhớ trong và thẻ SD.

Quét Tự động

Ngoài tính năng quét thiết bị Theo yêu cầu, ESET Endpoint Security for Android còn cung cấp tính năng quét tự động. Để tìm hiểu cách sử dụng Quét khi sạc và Quét theo lịch, hãy đọc phần này.

Nhật ký Quét

Phần Nhật ký Quét bao gồm dữ liệu toàn diện về các lần quét đã hoàn tất ở định dạng các tệp nhật ký. Xem phần Nhật ký Quét Chống vi rút của tài liệu này để có thêm thông tin.

Cập nhật mô-đun phát hiện

Theo mặc định, ESET Endpoint Security for Android có một tác vụ cập nhật để đảm bảo rằng chương trình được cập nhật thường xuyên. Để chạy bản cập nhật theo cách thủ công, nhấn vào Cập nhật mô-đun phát hiện.


note

Để ngăn chặn việc sử dụng băng thông không cần thiết, cập nhật được phát hành khi cần thiết khi một mối đe dọa mới được thêm vào. Mặc dù các bản cập nhật được miễn phí với giấy phép hoạt động của bạn, nhà cung cấp dịch vụ di động có thể tính phí truyền dữ liệu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các mô tả chi tiết về Cài đặt Nâng cao Chống vi rút trong phần Cài đặt Nâng cao.