Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Nhật ký Quét

Nhật ký Quét được tạo ra sau mỗi lần quét Theo lịch trình hoặc thủ công kích hoạt Quét thiết bị.

Mỗi nhật ký có chứa:

ngày và giờ của sự kiện

thời gian quét

số lượng các tệp đã quét

kết quả quét hoặc lỗi gặp phải khi quét

antivirus_170_1