Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quét Tự động

Cấp độ quét

Có 2 cấp độ quét khác nhau để chọn. Cài đặt này sẽ áp dụng cho cả Quét khi sạc và Quét theo lịch trình:

Thông minh - Quét thông minh sẽ quét các ứng dụng đã được cài đặt, tệp DEX (tệp thực thi cho Hệ điều hành Android), tệp SO (thư viện) và tệp ZIP với độ sâu quét tối đa là 3 tầng lưu trữ lồng nhau và nội dung trên thẻ SD.

Chuyên sâu - tất cả các loại tệp bất kỳ phần mở rộng của chúng sẽ được quét cả ở bộ nhớ trong và thẻ SD.

Quét khi sạc

Quét khi sạc, lượt quét sẽ tự động khởi động khi thiết bị ở trạng thái không hoạt động (đã được sạc đầy pin hoặc được kết nối với bộ sạc).

Quét theo lịch trình

Quét theo Lịch trình cho phép bạn chạy Quét thiết bị tự động tại một thời điểm được xác định trước. Để lên lịch quét, hãy chạm vào switch_off bên cạnh Quét theo Lịch trình và xác định ngày, giờ cho lần quét sẽ được khởi động. Theo mặc định, 4 giờ sáng Thứ hai được chọn.