Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quy tắc bỏ qua

Nếu bạn quản lý ESET Endpoint Security for Android từ xa từ ESET PROTECT, bạn có tùy chọn xác định các tệp sẽ không bị báo cáo là độc hại. Các tệp được thêm vào Quy tắc bỏ qua sẽ bị bỏ qua trong các lần quét trong tương lai. Để tạo một quy tắc, bạn phải xác định các điều sau:

tên tệp có phần mở rộng "apk" đúng

tên gói ứng dụng, ví dụ: uk.co.extorian.EICARAntiVirusTest

tên của mối đe dọa được phát hiện bởi chương trình diệt vi rút, ví dụ: Android/MobileTX.A (trường này là bắt buộc)


note

Tính năng này không có sẵn trong ứng dụng ESET Endpoint Security for Android.