Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Mật khẩu quản trị

Tùy chọn Mật khẩu Quản trị là điều bắt buộc phải có để mở khóa một thiết bị, gửi lệnh Anti-Theft, truy cập các tính năng được bảo vệ bằng mật khẩu và gỡ cài đặt ESET Endpoint Security for Android.

Tạo mật khẩu Quản trị viên giúp chặn người dùng thay đổi cài đặt và gỡ cài đặt ESET Endpoint Security for Android.


important

Chọn mật khẩu cẩn thận. Để tăng tính bảo mật, hãy sử dụng kết hợp các chữ cái nhỏ, chữ in hoa và chữ số.

Để đặt lại Mật khẩu quản trị trên thiết bị có màn hình bị khóa:

1.Nhấn vào Quên mật khẩu? > Tiếp tục > Yêu cầu mã xác minh. Nếu thiết bị không được kết nối với Internet, hãy chạm vào liên kết chọn đặt lại ngoại tuyến và liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của ESET.

password-reset_016_1

2.Một email chứa mã xác minh và ID thiết bị sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với giấy phép ESET. Mã xác minh sẽ hoạt động trong bảy ngày. Nhập mã xác minh và mật khẩu mới trên màn hình bị khóa của thiết bị.