Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quản lý từ xa

ESET PROTECT cho phép bạn quản lý ESET Endpoint Security for Android trong môi trường mạng từ một vị trí trung tâm.

Sử dụng ESET PROTECT không chỉ làm tăng mức bảo mật của bạn mà còn cung cấp khả năng quản trị dễ sử dụng đối với tất cả các sản phẩm của ESET cài đặt trên trạm làm việc khách và thiết bị di động. Các thiết bị có ESET Endpoint Security for Android có thể kết nối với ESET PROTECT bằng bất kỳ kiểu kết nối internet nào - WiFi, LAN, WLAN, Mạng Di động (3G, 4G LTE, HSDPA, GPRS), v.v. - miễn là đó là một kết nối internet thông thường (không có proxy hoặc tường lửa) và cả hai điểm cuối đều được cấu hình chính xác.

Khi kết nối với ESET PROTECT qua một mạng di động, kết nối thành công phụ thuộc vào nhà cung cấp mạng di động và yêu cầu kết nối internet đầy đủ tính năng.

Để kết nối một thiết bị với ESET PROTECT, thêm thiết bị đó vào danh sách Máy tính trong Bảng điều khiển Web của ESET PROTECT, đăng ký thiết bị bằng tác vụ Đăng ký Thiết bị và nhập Địa chỉ Máy chủ MDC.

Liên kết đăng ký (Địa chỉ Máy chủ MDC) sử dụng định dạng chuẩn https://MDCserver:port/token ở ESET PROTECT. Liên kết chứa các giá trị sau:

MDCserver - Tên DNS đầy đủ hoặc địa chỉ IP công cộng của máy chủ đang chạy Mobile Device Connector (MDC). Chỉ có thể sử dụng tên máy chủ nếu bạn đang kết nối qua mạng Wi-Fi nội bộ.

Cổng - Số cổng được sử dụng để kết nối với Mobile Device Connector

Mã thông báo – Chuỗi các ký tự do quản trị viên tạo trong Bảng điều khiển Web ESET PROTECT

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý mạng của bạn bằng ESET PROTECT, hãy tham khảo các chủ đề trợ giúp trực tuyến sau:

Cách quản lý các chính sách

Cách tạo tác vụ khách

Tìm hiểu về báo cáo