Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Giới thiệu ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud cho phép bạn quản lý các sản phẩm ESET trên máy trạm và máy chủ trong môi trường kết nối mạng từ một vị trí trung tâm mà không cần phải có một máy chủ vật lý hoặc ảo như cho ESET PROTECT hoặc ESET Security Management Center. Sử dụng (ESET PROTECT Cloud Web Console), bạn có thể triển khai các giải pháp ESET, quản lý các tác vụ, thực thi các chính sách bảo mật, giám sát trạng thái hệ thống và nhanh chóng phản ứng với các sự cố hoặc mối đe dọa trên máy tính từ xa.

Đọc thêm về điều này ở ESET PROTECT Cloud Hướng dẫn người dùng trực tuyến