Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Giới thiệu ESET PROTECT

ESET PROTECT cho phép bạn quản lý các sản phẩm ESET trên máy trạm, máy chủ và thiết bị di động trong môi trường kết nối mạng từ một vị trí trung tâm.

Sử dụng ESET PROTECT Web Console, bạn có thể triển khai các giải pháp ESET, quản lý các tác vụ, thực thi các chính sách bảo mật, theo dõi trạng thái hệ thống và nhanh chóng phản ứng với các sự cố hoặc phát hiện trên máy tính từ xa. Xem thêm tổng quan về kiến trúc và cơ sở hạ tầngESET PROTECT , Bắt đầu với ESET PROTECT Web Console Môi trường chuẩn bị cho máy tính để bàn được hỗ trợ.

ESET PROTECT được tạo thành từ các thành phần sau:

ESET PROTECT Máy chủ - Máy chủ ESET PROTECT có thể được cài đặt trên windows cũng như các máy chủ Linux và cũng có vai trò như một Virtual appliance. Máy chủ xử lý giao tiếp với các Agent cũng như thu thập và lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong cơ sở dữ liệu.

ESET PROTECT Web Console - ESET PROTECT Web Console là giao diện chính cho phép bạn quản lý các máy tính khách trong môi trường của bạn. Giao diện này hiển thị tổng quan về tình trạng của các máy khách trên mạng của bạn và cho phép bạn triển khai các giải pháp ESET cho các máy tính không được quản lý từ xa. Sau khi bạn cài đặt Máy chủ ESET PROTECT, bạn có thể truy cập Web Console bằng trình duyệt web của bạn. Nếu bạn chọn làm cho máy chủ web khả dụng thông qua Internet, bạn có thể sử dụng ESET PROTECT từ bất kỳ nơi nào hoặc thiết bị có kết nối Internet.

ESET Management Agent - ESET Management Agent tạo điều kiện cho giao tiếp giữa Máy chủ ESET PROTECT và các máy tính khách. Agent phải được cài đặt trên máy tính khách để thiết lập giao tiếp giữa máy tính đó và Máy chủ ESET PROTECT. Bởi vì Agent nằm trên máy tính khách và có thể lưu trữ nhiều kịch bản bảo mật, việc sử dụng Agent ESET Management làm giảm đáng kể thời gian phản ứng với những phát hiện mới. Sử dụng ESET PROTECT Web Console, bạn có thể triển khai ESET Management Agent đến các máy tính không được quản lý được xác định bởi Active Directory hoặcCảm biến RD ESET. Bạn cũng có thể cài đặt thủ công ESET Management Agent trên các máy tính khách nếu cần thiết.

Rogue Detection Sensor - Rogue Detection (RD) Sensor ESET PROTECT phát hiện các máy tính không được quản lý có ở mạng của bạn và gửi thông tin của chúng đến Máy chủ ESET PROTECT. Điều này cho phép bạn thêm các máy tính khách mới vào mạng được bảo mật của bạn một cách dễ dàng. Cảm biến RD ghi nhớ các máy tính đã được phát hiện và sẽ không gửi cùng một thông tin hai lần.

Apache HTTP Proxy - Là một dịch vụ có thể được sử dụng kết hợp với ESET PROTECT để:

oPhân phối các bản cập nhật cho máy tính khách và các gói cài đặt cho Agent ESET Management.

oChuyển tiếp thông tin liên lạc từ các Agent ESET Management đến Máy chủ ESET PROTECT.

Mobile Device Connector - Là một thành phần cho phép quản lý thiết bị di động với ESET PROTECT, cho phép bạn quản lý các thiết bị di động (Android và iOS) và quản lý ESET Endpoint Security for Android.

Virtual appliance ESET PROTECT - VA ESET PROTECT dành cho người dùng muốn chạy ESET PROTECT trong môi trường ảo hóa.

Virtual Agent Host ESET PROTECT - Một thành phần của ESET PROTECT ảo hóa các thực thể agent để cho phép quản lý các máy ảo không có agent. Giải pháp này cho phép tự động hóa, sử dụng nhóm động và cùng mức độ quản lý tác vụ như Agent ESET Management trên máy tính vật lý. Agent ảo thu thập thông tin từ các máy ảo và gửi thông tin đó đến Máy chủ ESET PROTECT.

Mirror Tool - Mirror Tool là công cụ cần thiết để cập nhật mô-đun ngoại tuyến. Nếu các máy tính khách của bạn không có kết nối internet, bạn có thể sử dụng Công cụ phản chiếu để tải xuống các tệp cập nhật từ các máy chủ cập nhật ESET và lưu trữ cục bộ những tệp đó.

ESET Remote Deployment Tool - Công cụ này có vai trò triển khai các gói Tất cả trong một được tạo ở <%PRODUCT%> Web Console. Đó là một cách thuận tiện để phân phối ESET Management Agent với một sản phẩm ESET trên các máy tính qua mạng.

ESET Business Account - Cổng thông tin cấp phép mới cho các sản phẩm cho doanh nghiệp của ESET cho phép bạn quản lý các giấy phép. Xem phần <%EBA%> của tài liệu này để biết hướng dẫn kích hoạt sản phẩm của bạn hoặc xem Hướng dẫn người dùng <%EBA%> để biết thêm thông tin về việc sử dụng<%EBA%>.

ESET Enterprise Inspector - Một hệ thống Phát hiện và phản hồi máy trạm toàn diện bao gồm các tính năng như: phát hiện sự cố, quản lý và ứng phó sự cố, thu thập dữ liệu, các chỉ số phát hiện xâm nhập, phát hiện bất thường, phát hiện hành vi và vi phạm chính sách.

Sử dụng ESET PROTECT Web Console, bạn có thể triển khai các giải pháp ESET, quản lý các tác vụ, thực thi các chính sách bảo mật, giám sát trạng thái hệ thống và nhanh chóng ứng phó với các sự cố hoặc mối đe dọa trên máy tính từ xa.


note

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ESET PROTECT Hướng dẫn người dùng trực tuyến.