Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Bảo mật Thiết bị

Bảo mật thiết bị cung cấp cho quản trị viên tùy chọn thực hiện các thao tác sau:

thực hiện các chính sách bảo mật cơ bản trên các thiết bị di động và xác định các chính sách cho cài đặt thiết bị quan trọng

xác định cường độ khóa màn hình được yêu cầu

hạn chế sử dụng máy ảnh tích hợp