Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chính sách khóa màn hình

device-security_030_1

Trong phần này, quản trị viên có thể:

thiết lập mức bảo mật tối thiểu (mẫu hình, mã PIN, mật khẩu) cho mã khóa màn hình hệ thống và xác định độ phức tạp của mã (ví dụ: độ dài mã tối thiểu)

thiết lập số lần thử mở khóa thất bại tối đa (nếu không thiết bị sẽ trở về các cài đặt gốc mặc định)

thiết lập thời lượng sử dụng mã khóa màn hình

thiết lập hẹn giờ màn hình khóa

ESET Endpoint Security for Android tự động thông báo cho người dùng và quản trị viên nếu các cài đặt thiết bị hiện tại phù hợp với chính sách bảo mật của doanh nghiệp công ty. Nếu thiết bị không phù hợp, ứng dụng sẽ tự động gợi ý cho người dùng điều gì cần phải thay đổi để có thể phù hợp với chính sách.