Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Áp dụng các chính sách

Sau khi kết nối ESET Endpoint Security for Android với bảng điều khiển quản lý ESET, phương pháp thực hành tốt nhất là áp dụng chính sách được đề xuất hoặc tùy chỉnh.

Có một số chính sách tích hợp cho ESET Endpoint Security for Android:

Tên chính sách

Mô tả chính sách

Chung - Bảo vệ tối đa

ESET Endpoint Security for Android sử dụng tất cả lựa chọn để đảm bảo bảo vệ tối đa cho thiết bị.

Chung - Thiết lập cân bằng

ESET Endpoint Security for Android sử dụng cấu hình được đề xuất cho hầu hết các thiết lập.

Chung - Hiệu suất tối đa

ESET Endpoint Security for Android kết hợp ngăn chặn mối đe dọa và tác động tối thiểu đến các tác vụ hàng ngày và hiệu suất thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các chính sách, tham khảo những chủ đề sau:

ESET PROTECT chính sách

ESET PROTECT Cloud chính sách

Áp dụng chính sách được đề xuất hoặc xác định trước cho ESET Endpoint Security for Android sử dụng ESET Security Management Center