Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kích hoạt sản phẩm

Có nhiều cách để kích hoạt ESET Endpoint Security for Android. Các cách kích hoạt cụ thể có sẵn có thể khác nhau tùy vào quốc gia cũng như phương tiện phân phối (trang web ESET, v.v) cho sản phẩm của bạn.

activation

Để kích hoạt ESET Endpoint Security for Android trực tiếp trên thiết bị Android, hãy chạm vào biểu tượng Menu action_button_menu màn hình chính của ESET Endpoint Security for Android và chạm vào Giấy phép.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ cách nào sau đây để kích hoạt ESET Endpoint Security for Android:

Khóa giấy phép-Một chuỗi duy nhất ở định dạng XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX được sử dụng để nhận dạng chủ sở hữu của giấy phép và kích hoạt giấy phép.

ESET Business Account — Một tài khoản được tạo trên cổng ESET Business Account kèm thông tin đăng nhập (địa chỉ email và mật khẩu). Phương pháp này cho phép bạn quản lý nhiều giấy phép từ một vị trí.


note

ESET PROTECT có thể âm thầm kích hoạt thiết bị khách bằng giấy phép do quản trị viên cung cấp.