Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Gỡ cài đặt

Ngoài ra, bạn có thể gỡ cài đặt ESET Endpoint Security for Android theo cách thủ công khi làm theo các bước sau:


important

Lưu ý

Hướng dẫn này dựa trên cài đặt Android thuần. Quá trình gỡ cài đặt có thể khác tùy theo nhà sản xuất thiết bị của bạn.

1.Trên thiết bị Android, đi đến Cài đặt > Sinh trắc học và bảo mật > Cài đặt bảo mật khác > Ứng dụng quản trị thiết bị. Bỏ chọn ESET Endpoint Security for Android và chạm vào Hủy kích hoạt. Chạm vào Mở khóa và nhập Mật khẩu Quản trị viên. Nếu bạn chưa thiết lập ESET Endpoint Security for Android làm Quản trị viên thiết bị, hãy bỏ qua bước này.

2.Quay trở lại Cài đặt và chạm vào Ứng dụng > ESET Endpoint Security for Android > Gỡ cài đặt > OK.