Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Trình hướng dẫn khởi động

Khi ứng dụng được cài đặt, hãy chạm vào thiết lập Quản trị và làm theo các lời nhắc từ trình hướng dẫn khởi động. Quy trình này chỉ dành cho Quản trị viên:

1.Chọn Ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong ESET Endpoint Security for Android.

2.Chọn Quốc gia bạn hiện đang làm việc hoặc sinh sống.

3.Nếu bạn muốn giúp cải thiện các sản phẩm ESET bằng cách gửi dữ liệu ẩn danh về việc sử dụng ứng dụng, hãy chọn hộp kiểm.

4.Chạm vào Chấp nhận. Việc chạm vào Chấp nhận cho biết bạn đồng ý với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

startup_wizard_012_1

5.Chạm vào Chấp nhận để chấp nhận Đồng ý của người dùng.

6.Chọn Có, quản lý từ xa để kết nối ESET Endpoint Security for Android với ESET PROTECT hoặc thực hiện thiết lập thủ công bằng việc nhấn vào Không, chỉ bảo vệ.

7.Việc thiết lập thủ công yêu cầu bật các quyền của điện thoại và lưu trữ. Chạm vào Tiếp tục và sau đó chạm vào Cho phép để bật từng quyền.

8.Chạm vào Tiếp tục để cho phép quyền Vẽ trên các ứng dụng khác.

9.Thiết lập thủ công cần kích hoạt sản phẩm. Bạn có thể kích hoạt ESET Endpoint Security for Android bằng khóa giấy phép hoặc ESET Business Account (EBA).

10.Tạo mật khẩu Quản trị.

11.Bảo vệ chống gỡ cài đặt sẽ hạn chế người dùng trái phép không được gỡ cài đặt ESET Endpoint Security for Android. Chạm vào Bật và sau đó chạm vào Kích hoạt trong lời nhắc Kích hoạt ứng dụng quản trị thiết bị.

12.Bật Truy cập mức sử dụng để cho phép chức năng ứng dụng thích hợp. Chạm vào Tiếp tục và sau đó chạm vào ESET Endpoint Security for Android để bật Truy cập mức sử dụng. Chạm vào mũi tên quay lại hai lần để quay lại Trình hướng dẫn khởi động.

13.Chọn tùy chọn Cho phép hoặc Từ chối tham gia hệ thống phản hồi ESET LiveGrid®. Để đọc thêm về ESET LiveGrid®, tham khảo phần này.

14.Chọn tùy chọn cho ESET Endpoint Security for Android Bật phát hiện hoặc Không bật phát hiện các ứng dụng không mong muốn tiềm ẩn. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về các ứng dụng này trong phần này. Chạm vào Tiếp theo.

15.Chạm vào Kết thúc để thoát trình hướng dẫn khởi động và bắt đầu lần quét thiết bị đầu tiên của bạn.