Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Tải xuống từ trang web ESET

Tải xuống ESET Endpoint Security for Android khi quét mã QR bên dưới bằng ứng dụng quét QR trên thiết bị di động của bạn:

QR_code_web

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống tệp cài đặt APK ESET Endpoint Security for Android từ trang web của ESET:

1.Tải xuống tệp cài đặt từ trang web ESET.

2.Mở tệp từ khu vực thông báo của Android hoặc định vị tệp sử dụng ứng dụng trình quản lý duyệt tệp. Tệp này thường được lưu vào thư mục Tải xuống.

3.Đảm bảo rằng các ứng dụng từ Nguồn không xác định được cho phép trên thiết bị của bạn. Để làm như vậy, nhấn biểu tượng Trình khởi tạo launcher trên màn hình chính của Android hoặc truy cập Trang chủ > Menu. Nhấn Cài đặt > Bảo mật. Cần phải cho phép tùy chọn Nguồn không xác định.

4.Sau khi mở tệp, chạm vào Cài đặt.


important

ESET Endpoint Security for Android được tải xuống từ trang web ESET chỉ có thể được nâng cấp bằng cách tải xuống tệp trên trang web ESET hoặc từ bên trong ứng dụng. Bạn không thể nâng cấp bằng cách sử dụng Google Play.