Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt cục bộ trên thiết bị

ESET Endpoint Security for Android cung cấp cho quản trị viên tùy chọn thiết lập và quản lý cục bộ Endpoint (Điểm cuối) nếu quản trị viên chọn không sử dụng ESET PROTECT. Tất cả các cài đặt ứng dụng được bảo vệ bằng Mật khẩu quản trị viên để ứng dụng hoàn toàn được kiểm soát quản trị mọi lúc.

Nếu quản trị viên trong một công ty nhỏ quyết định không sử dụng ESET PROTECT nhưng vẫn muốn bảo vệ các thiết bị của công ty và áp dụng các chính sách bảo mật cơ bản thì quản trị viên này có hai tùy chọn về cách quản lý cục bộ các thiết bị:

1.Truy cập vật lý vào mỗi thiết bị và thủ công cấu hình cài đặt.

2.Quản trị viên có thể cấu hình theo mong muốn trên thiết bị Android của mình (đã cài đặt ESET Endpoint Security for Android) và xuất những cài đặt đó sang một tệp - xem phần Cài đặt Nhập/Xuất của hướng dẫn này để biết thêm thông tin). Quản trị viên có thể chia sẻ tệp đã xuất với người dùng cuối (ví dụ qua email) - họ có thể nhập tệp này vào bất kỳ thiết bị nào đang chạy ESET Endpoint Security for Android. Khi người dùng mở và chấp nhận tệp cài đặt đã nhận được, nó sẽ tự động nhập tất cả các cài đặt và kích hoạt ứng dụng (với điều kiện thông tin giấy phép được bao gồm). Tất cả các cài đặt sẽ được bảo vệ bằng Mật khẩu quản trị.