Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt từ xa

Cài đặt ESET Endpoint Security for Android từ xa từ ESET PROTECT yêu cầu các phần sau:

Cài đặt Mobile Device Connector

Kết nạp thiết bị di động

Tình huống cài đặt ESET Endpoint Security for Android

Quản trị viên sẽ gửi liên kết đăng ký, tệp APK để cài đặt và quy trình cài đặt cho người dùng cuối qua email. Người dùng sẽ nhấn vào liên kết đăng ký và được chuyển hướng đến trình duyệt internet Android mặc định của họ. ESET Endpoint Security for Android của thiết bị được đăng ký và kết nối với ESET PROTECT. Nếu ESET Endpoint Security for Android chưa được cài đặt trên thiết bị thì người dùng được chuyển hướng đến cửa hàng Google Play để tải xuống ứng dụng. Sau khi tải xuống ứng dụng, người dùng tiếp tục cài đặt như thông thường.

Quản trị viên sẽ gửi tệp cài đặt ứng dụng, tệp APK để cài đặt và quy trình cài đặt cho người dùng cuối qua email. Sau khi cài đặt, người dùng phải mở tệp cài đặt ứng dụng. Tất cả cài đặt được nhập và ứng dụng được kích hoạt (với điều kiện là có thông tin giấy phép).

 

Đăng ký các thiết bị giới hạn đầu vào

ESET Endpoint Security for Android cho phép bạn đăng ký thiết bị mà không có máy ảnh, trình duyệt hoặc email (ví dụ: TV, màn hình thông minh, màn hình quảng cáo, v.v.) vào ESET PROTECT Cloud. Để đăng ký các thiết bị như vậy, cài đặt ESET Endpoint Security for Android trên thiết bị thông qua Google Play hoặc tệp APK. Trong trình hướng dẫn khởi động, ở bước Quản lý từ xa, chọn Có, quản lý từ xa và nhấn vào Thiết bị giới hạn đầu vào.

Vào ESET PROTECT Cloud:

1.Nhấp vào Máy tính > Thêm thiết bị > Android hoặc iOS/iPadOS > Tùy chỉnh đăng ký.

2.Chọn thiết bị Android có lựa chọn đầu vào giới hạn và chọn phương thức phân phối ưa thích của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phương thức phân phối trong bảng điều khiển ESET PROTECT Cloud.

3.Chọn đồng ý với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và xác nhận Chính sách quyền riêng tư.

4.Nếu đây là thiết bị mới, nhấp vào Thêm. Sau đó, điền tất cả thông tin cần thiết và nhấp vào Lưu. Nếu bạn muốn thêm một thiết bị đã có, chọn thiết bị hiện hành.

5.Bạn sẽ nhận được một liên kết đăng ký cho thiết bị. Nhấp vào liên kết và nhập mã bảo mật gồm sáu chữ số được hiển thị trong phần Quản lý từ xa của trình hướng dẫn khởi động.

6.Nhấp vào Chấp nhận.

 

Thiết bị được đăng ký ở ESET PROTECT Cloud.