Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Người dùng kết nối với ESET PROTECT và ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT và ESET PROTECT Cloud là các ứng dụng cho phép bạn quản lý các sản phẩm ESET trong môi trường mạng từ một vị trí trung tâm. Hệ thống quản lý tác vụ ESET PROTECT và ESET PROTECT Cloud cho phép bạn cài đặt các giải pháp bảo mật ESET trên máy tính từ xa và nhanh chóng phản hồi với các vấn đề và mối đe dọa mới. ESET PROTECT không tự cung cấp khả năng bảo vệ chống lại mã độc. Hệ thống dựa vào giải pháp bảo mật ESET trên từng máy khách.

Các giải pháp bảo mật của ESET hỗ trợ các mạng gồm nhiều kiểu nền tảng. Mạng của bạn có thể bao gồm sự kết hợp của Microsoft, hệ điều hành trên nền Linux, macOS và các hệ điều hành chạy trên thiết bị di động (điện thoại di động và máy tính bảng).

ESET PROTECT và ESET PROTECT Cloud là thế hệ mới của hệ thống quản lý từ xa khác biệt đáng kể so với các phiên bản trước của ESET Remote Administrator. Bạn có thể kiểm tra tính tương thích với các phiên bản trước của sản phẩm bảo mật ESET tại đây:

ESET PROTECT sản phẩm được hỗ trợ

ESET PROTECT Cloud sản phẩm được hỗ trợ

Bạn có thể tìm thấy khác biệt giữa ESET PROTECT và ESET PROTECT Cloud trong tài liệu của chúng tôi.


note

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

ESET PROTECT tài liệu trực tuyến

ESET PROTECT Cloud tài liệu trực tuyến