Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chính sách bảo mật

ESET, spol. s r. o., có văn phòng đăng ký tại Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Cộng hòa Slovak, đã đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án quận Bratislava I quản lý, Mục Sro, Số bản ghi 3586/B, Số đăng ký thương mại: 31333532 với tư cách là Công ty Kiểm soát Dữ liệu ("ESET" hoặc "Chúng tôi") muốn duy trì sự minh bạch khi xử lý dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Để đạt được mục đích này, Chúng tôi công bố Chính sách quyền riêng tư này với mục đích duy nhất là thông báo cho khách hàng của chúng tôi ("Người dùng cuối" hoặc "Bạn") về các chủ đề sau:

Xử lý dữ liệu cá nhân,

Tính bí mật của dữ liệu,

Các quyền của chủ thể dữ liệu.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Các dịch vụ do ESET cung cấp được thực hiện trong sản phẩm của chúng tôi được cung cấp theo các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”) nhưng một số điều khoản có thể yêu cầu sự lưu tm riêng. Chúng tôi muốn cung cấp cho Bạn nhiều chi tiết hơn về việc thu thập dữ liệu có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra nhiều dịch vụ khác nhau được mô tả trong EULA và tài liệu sản phẩm như dịch vụ cập nhật/nng cấp, ESET LiveGrid®, bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu, hỗ trợ, v.v. Để tất cả các dịch vụ này có thể hoạt động, Chúng tôi cần thu thập thông tin sau:

Cập nhật và dữ liệu thống kê khác bao gồm thông tin về quá trình cài đặt và máy tính của bạn, bao gồm nền tảng mà sản phẩm của chúng tôi được cài đặt trên đó và thông tin về các hoạt động và chức năng của các sản phẩm của chúng tôi như hệ điều hành, thông tin phần cứng, ID cài đặt, ID giấy phép, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cài đặt cấu hình của sản phẩm.

Các giá trị hash một chiều có liên quan đến việc thm nhiễm như là một phần của Hệ thống Danh tiếng ESET LiveGrid® là hệ thống cải thiện tính hiệu quả của các giải pháp chống phần mềm độc hại của chúng tôi bằng cách so sánh các tệp đã quét với một cơ sở dữ liệu bao gồm các mục thuộc danh sách trắng và danh sách đen trên đám my.

Các mẫu nghi ngờ và dữ liệu mô tả từ khắp nơi như là một phần của Hệ thống Phản hồi ESET LiveGrid® là hệ thống cho phép ESET phản ứng ngay lập tức với nhu cầu của người dùng cuối và giúp chúng tôi luôn phản hồi với các mối đe dọa mới nhất. Chúng tôi phụ thuộc vào Bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc vào Bạn cung cấp cho chúng tôi

othông tin thm nhiễm như các mẫu virus tiềm ẩn và các chương trình độc hại khác và thông tin đáng ngờ; các đối tượng có thể không an toàn hoặc có thể không mong muốn, không chắc chắn như các tệp thực thi, email do Bạn báo cáo là thư rác hoặc do sản phẩm của chúng tôi dựng cờ đánh dấu;

othông tin về các thiết bị trong mạng cục bộ như kiểu, nhà cung cấp, kiểu máy và/hoặc tên thiết bị;

othông tin về việc sử dụng Internet như địa chỉ IP và thông tin địa lý, gói dữ liệu IP, URL và các khung dữ liệu ethernet;

ocác tệp dump khi chương trình bị treo và thông tin trong đó.

Chúng tôi không muốn thu thập dữ liệu của bạn ngoài phạm vi này, nhưng đôi khi chúng ta không thể ngăn chặn được điều này. Dữ liệu vô tình thu thập được có ghể bao gồm chính phần mềm độc hại (thu thập được mà bạn không biết hoặc cho phép) hoặc như là một phần của tên tệp hoặc URL và Chúng tôi không dự định để dữ liệu này hình thành một phần của các hệ thống của chúng tôi hoặc xử lý dữ liệu cho mục đích được tuyên bố trong Chính sách quyền riêng này.

Thông tin cấp phép như ID giấy phép và dữ liệu cá nhân như tên, họ, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử là bắt buộc cho mục đích thanh toán, xác minh tính xác thực của giấy phép và cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin liên hệ và dữ liệu có trong yêu cầu hỗ trợ của bạn có thể được yêu cầu cho dịch vụ hỗ trợ. Dựa trên kênh Bạn chọn để liên hệ với chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập địa email, số điện thoại, thông tin giấy phép, chi tiết sản phẩm và mô tả của vụ việc hỗ trợ của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin khác để tạo thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ.

Tính bí mật của dữ liệu

ESET là công ty vận hành trên toàn cầu thông qua các thực thể hoặc đối tác liên kết như là một phần trong mạng lưới phân phối, dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi. Thông tin do ESET xử lý có thể được truyền đến và từ các thực thể hoặc đối tác liên kết để thực hiện EULA này như việc cung cấp các dịch vụ hoặc hỗ trợ hoặc thanh toán. Dựa trên địa điểm của bạn và dịch vụ bạn chọn sử dụng, Chúng tôi có thể được yêu cầu truyền dữ liệu của bạn đến một quốc gia không có quyết định thích hợp của Ủy ban Châu Âu. Ngay cả trong trường hợp này, mọi hoạt động truyền thông tin đều phải tuân theo quy định pháp định bảo vệ dữ liệu và chỉ diễn ra khi có yêu cầu. Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, các quy tắc ràng buộc của công ty hoặc một cơ chế bảo vệ thích hợp khác phải được thiết lập mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để ngăn ngừa việc lưu trữ dữ liệu lu hơn so với cần thiết trong khi cung cấp dịch vụ theo EULA. Thời hạn giữ lại của chúng tôi có thể lu hơn thời hạn hợp lệ của giấy phép của bạn để giúp bạn có thời gian gia hạn một cách dễ dàng và thoải mái. Dữ liệu thống kê tối thiểu và vô danh hóa và dữ liệu khác từ ESET LiveGrid® có thể được tiếp tục xử lý vì mục đích thống kê.

ESET thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp cho các rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn, khả dụng và phục hồi liên tục cho các hệ thống xử lý và dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự vi phạm dữ liệu dẫn đến rủi ro cho các quyền và sự tự do của bạn, Chúng tôi sẵn sàng thông báo cho các cơ quan chức trách giám sát cũng như chủ thể dữ liệu. Là chủ thể dữ liệu, Bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan chức trách giám sát.

Các quyền của chủ thể dữ liệu

ESET phải tuân theo quy định của pháp luật Slovak và Chúng tôi phải chịu sự ràng buộc của pháp định bảo vệ dữ liệu như là một phần của Liên minh Châu Âu. Theo các điều kiện được quy định trong các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, Bạn có các quyền sau đây với vai trò là chủ thể dữ liệu:

quyền yêu cầu truy cập đến dữ liệu cá nhân của bạn từ ESET,

quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu không chính xác (Bạn cũng có quyền yêu cầu hoàn thiện dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh),

quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn,

quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,

quyền phản đối việc xử lý cũng như,

quyền gửi khiếu nại cũng như,

quyền đối với khả năng chuyển đổi dữ liệu.

Nếu Bạn muốn thực hiện quyền của mình với vai trò là chủ thể dữ liệu hoặc Bạn có cu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk