Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση όλα-σε-ένα στα Windows

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT με αρκετούς τρόπους. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στο περιβάλλον σας. Η πιο απλή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης «όλα-σε-ένα» του ESET PROTECT. Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT και τα στοιχεία του σε έναν μοναδικό υπολογιστή.

Η εγκατάσταση του στοιχείου σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την εγκατάσταση και να εγκαταστήσετε κάθε στοιχείο του ESET PROTECT σε ξεχωριστό υπολογιστή, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT χρησιμοποιώντας:

Την εγκατάσταση πακέτου «όλα-σε-ένα» του Διακομιστή ESET PROTECT, του ESET BridgeΔιακομιστή μεσολάβησης HTTP ή της Σύνδεσης κινητών συσκευών

Ανεξάρτητα προγράμματα εγκατάστασης για στοιχεία ESET PROTECT (εγκατάσταση στοιχείων)

Τα προσαρμοσμένα σενάρια εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση με προσαρμοσμένα πιστοποιητικά

Εγκατάσταση σε σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης

Για πολλά σενάρια εγκατάστασης, πρέπει να εγκαταστήσετε διαφορετικά στοιχεία του ESET PROTECT σε διαφορετικούς υπολογιστές ώστε να εξυπηρετούνται οι αρχιτεκτονικές δικτύου, να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων ή για άλλους λόγους. Για μεμονωμένα στοιχεία του ESET PROTECT, υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα πακέτα εγκατάστασης:

Εγκατάσταση βασικών στοιχείων:

Διακομιστής ESET PROTECT

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECTΜπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο διακομιστής ESET PROTECT.

Ο φορέας ESET Management (πρέπει να εγκατασταθεί σε υπολογιστές-πελάτες, προαιρετικά στο διακομιστή ESET PROTECT)

Εγκατάσταση προαιρετικών στοιχείων:

Αισθητήρας RD

Σύνδεση κινητών συσκευών

ESET Bridge Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP

Εργαλείο ειδώλου

Δείτε επίσης το θέμα Εγκατάσταση όλα σε ένα του ESET PROTECT.

Για οδηγίες σχετικά με την αναβάθμιση του ESMC στην πιο πρόσφατη έκδοση του ESET PROTECT 10.0, ανατρέξτε στο θέμα διαδικασίες αναβάθμισης.