Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση Σύνδεσης κινητών συσκευών – Windows


important

Έχει προγραμματιστεί το Τέλος του κύκλου ζωής για τη Διαχείριση/σύνδεση κινητών συσκευών του ESET PROTECT (MDM/MDC) (μόνο για εσωτερική εγκατάσταση). Διαβάστε περισσότερα. Συνιστάται η μετεγκατάσταση στο cloud διαχείρισης κινητών συσκευών.


warning

Η Σύνδεση κινητών συσκευών πρέπει να είναι προσβάσιμη από το Internet, έτσι ώστε η διαχείριση των κινητών συσκευών να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται.


note

Συνιστάται να αναπτύξετε το στοιχείο MDM σε μια κεντρική συσκευή διαφορετική από τη συσκευή στην οποία φιλοξενείται ο διακομιστής ESET PROTECT.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το στοιχείο Mobile Device Connector για διακομιστή ESET PROTECT σε Windows:


important

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα της εγκατάστασης.

1.Επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων του ESET PROTECT για λήψη ενός ανεξάρτητου προγράμματος εγκατάστασης για αυτό το στοιχείο του ESET PROTECT (mdmcore_x64.msi).

2.Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για τη Σύνδεση κινητών συσκευών και αποδεχτείτε την EULA, εάν συμφωνείτε.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση, πλοηγηθείτε στην τοποθεσία του πιστοποιητικού SSL για επικοινωνία μέσω HTTPS, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για αυτό το πιστοποιητικό.

4.Καθορίστε το Όνομα κεντρικού υπολογιστή MDM: αυτό είναι ο δημόσιος τομέας ή η δημόσια διεύθυνση IP του διακομιστή MDM ο οποίος είναι προσβάσιμος από τις κινητές συσκευές μέσω διαδικτύου.


important

Το όνομα κεντρικού υπολογιστή MDM πρέπει να εισαχθεί με την ίδια μορφή που καθορίζεται στο πιστοποιητικό διακομιστή HTTPS, διαφορετικά η κινητή συσκευή iOS θα αρνηθεί να εγκαταστήσει το προφίλ MDM. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει διεύθυνση IP καθορισμένη στο πιστοποιητικό HTTPS, πληκτρολογήστε αυτήν τη διεύθυνση IP στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή MDM. Σε περίπτωση που καθορίζεται FQDN (π.χ., mdm.mycompany.com) στο πιστοποιητικό HTTPS, εισαγάγετε αυτό το FQDN στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή MDM. Επίσης, εάν χρησιμοποιείται ειδικός χαρακτήρας * (π.χ. *.mycompany.com) στο πιστοποιητικό HTTPS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το mdm.mycompany.com στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή MDM.

5.Το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να συνδέσει μια υπάρχουσα βάση δεδομένων η οποία θα χρησιμοποιείται από τη Σύνδεση κινητών συσκευών. Καθορίστε τα παρακάτω στοιχεία σύνδεσης:

Βάση δεδομένων: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

Πρόγραμμα οδήγησης ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server/ODBC Driver 18 for SQL Server

Όνομα βάσης δεδομένων: Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο όνομα ή να το αλλάξετε, εάν απαιτείται.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή: όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή βάσης δεδομένων σας

Θύρα: χρησιμοποιείται για σύνδεση με το διακομιστή βάσης δεδομένων

Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή βάσης δεδομένων

Χρήση ονόματος παρουσίας - Εάν χρησιμοποιείτε βάση δεδομένων Microsoft SQL, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ονόματος παρουσίας για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη παρουσία βάσης δεδομένων. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή με τη μορφή HOSTNAME\DB_INSTANCE (για παράδειγμα, 192.168.0.10\ESMC7SQL. Για βάση δεδομένων σε σύμπλεγμα, χρησιμοποιήστε μόνο το όνομα συμπλέγματος. Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θύρα σύνδεσης της βάσης δεδομένων - το σύστημα θα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες θύρες που προσδιορίζονται από την Microsoft. Για να συνδέσετε τον Διακομιστή ESET PROTECT με τη βάση δεδομένων Microsoft SQL που είναι εγκατεστημένη σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης, εισαγάγετε το όνομα συμπλέγματος στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή.


note

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο διακομιστή βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε για τη βάση δεδομένων ESET PROTECT, ωστόσο συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό διακομιστή βάσης δεδομένων, αν σκοπεύετε να εγγράψετε περισσότερες από 80 κινητές συσκευές.

6.Καθορίστε χρήστη για τη βάση δεδομένων της Σύνδεσης κινητών συσκευών που μόλις δημιουργήθηκε. Μπορείτε να κάνετε Δημιουργία νέου χρήστη ή Χρήση υπάρχοντος χρήστη βάσης δεδομένων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη βάσης δεδομένων.

7.Εισαγάγετε τα στοιχεία Κεντρικός υπολογιστής διακομιστή (όνομα ή διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT) και Θύρα διακομιστή (η προεπιλεγμένη θύρα είναι 2222, εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική θύρα, τότε αντικαταστήστε την προεπιλεγμένη θύρα με τον προσαρμοσμένο αριθμό θύρας σας).

8.Συνδέστε τη σύνδεση MDM στον διακομιστή ESET PROTECT. Συμπληρώστε τα πεδία Κεντρικός υπολογιστής διακομιστή και Θύρα διακομιστή που απαιτούνται για τη σύνδεση στον διακομιστή ESET PROTECT και επιλέξτε είτε Εγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή είτε Εγκατάσταση χωρίς σύνδεση, για να συνεχίσετε:

Εγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή - Θα πρέπει να παράσχετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT και το πρόγραμμα εγκατάστασης θα κατεβάσει αυτόματα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης, ελέγξτε τα δικαιώματα που απαιτούνται για εγκατάσταση υποβοηθούμενη από το διακομιστή.

1.Εισαγάγετε τα στοιχεία Κεντρικός υπολογιστής διακομιστή - όνομα ή διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT και Θύρα κονσόλας διαδικτύου (αφήστε την προεπιλεγμένη θύρα 2223, εάν δεν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη θύρα). Επίσης, συμπληρώστε τα διαπιστευτήρια λογαριασμού διαχειριστή της κονσόλας διαδικτύου - Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης.

2.Όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε το πιστοποιητικό, επιλέξτε Ναι. Συνεχίστε στο βήμα 10.

Εγκατάσταση χωρίς σύνδεση - Θα πρέπει να παράσχετε ένα Πιστοποιητικό διακομιστή μεσολάβησης και μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που μπορείτε να εξαγάγετε από το ESET PROTECT. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό και την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

1.Κάντε κλικ στην Αναζήτηση δίπλα στο ομότιμο πιστοποιητικό και μεταβείτε στην τοποθεσία του ομότιμου πιστοποιητικού σας (αυτό είναι το πιστοποιητικό διακομιστή μεσολάβησης που έχετε εξαγάγει από το ESET PROTECT). Αφήστε κενό το πεδίο κειμένου Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού επειδή αυτό το πιστοποιητικό δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

2.Επαναλάβετε τη διαδικασία για την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και συνεχίστε στο βήμα 10.


note

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πιστοποιητικά με το ESET PROTECT (αντί των προεπιλεγμένων που δημιουργήθηκαν αυτόματα κατά την εγκατάσταση του ESET PROTECT), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε πιστοποιητικό διακομιστή μεσολάβησης.

9.Καθορίστε έναν φάκελο προορισμού για τη Σύνδεση κινητών συσκευών (συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο), επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, Εγκατάσταση.

10. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ελέγξτε εάν εκτελείται σωστά το Mobile Device Connector ανοίγοντας τη διεύθυνση https://your-mdm-hostname:enrollment-port (για παράδειγμα https://mdm.company.com:9980) στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή από μια κινητή συσκευή. Εάν η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα: MDM - Ο διακομιστής είναι ενεργοποιημένος και εκτελείται!

11. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το MDM από το ESET PROTECT.