Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ενεργοποίηση Σύνδεσης κινητών συσκευών

Μετά από την εγκατάσταση της σύνδεσης κινητών συσκευών, πρέπει να την ενεργοποιήσετε με μια άδεια χρήσης ESET τερματικού, επιχείρησης ή γραφείου:

1.Προσθέστε την άδεια χρήσης ESET Endpoint, Business ή Office στη Διαχείριση αδειών χρήσης του ESET PROTECT.

2.Ενεργοποιήστε το Mobile Device Connector χρησιμοποιώντας μια εργασία υπολογιστή-πελάτη Ενεργοποίησης προϊόντος. Αυτή η διαδικασία είναι η ίδια όπως όταν ενεργοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν της ESET σε υπολογιστή-πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, η Σύνδεση κινητών συσκευών είναι ο υπολογιστής-πελάτης.