Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση/αναβάθμιση/μετεγκατάσταση

το ESET PROTECT είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε προϊόντα ESET σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, διακομιστές και κινητές συσκευές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον από μία κεντρική τοποθεσία. Με το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης εργασιών του ESET PROTECT, μπορείτε να εγκαταστήσετε λύσεις ασφάλειας ESET σε απομακρυσμένους υπολογιστές και να αποκριθείτε γρήγορα σε νέα προβλήματα και ανιχνεύσεις.

Το ESET PROTECT δεν παρέχει προστασία από κακόβουλο κώδικα μόνο του. Η προστασία του περιβάλλοντός σας εξαρτάται από την παρουσία μιας λύσης ασφάλειας ESET, όπως το ESET Endpoint Security σε σταθμούς εργασίας και κινητές συσκευές ή το ESET Server Security για το Windows σε υπολογιστές διακομιστές.

Το ESET PROTECT είναι δομημένο με βάση δύο κύριες αρχές:

Κεντρική διαχείριση - η διαμόρφωση, η διαχείριση και η παρακολούθηση ολόκληρου του δικτύου είναι δυνατή από ένα μέρος.

Κλιμάκωση - το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί σε περιβάλλον μικρού δικτύου, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το ESET PROTECT είναι σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί την ανάπτυξη της υποδομής σας.

Το ESET PROTECT υποστηρίζει τη νέα γενιά προϊόντων ασφάλειας ESET, ενώ είναι συμβατό και με τα προϊόντα προηγούμενης γενιάς.

Οι σελίδες βοήθειας του ESET PROTECT περιλαμβάνουν έναν πλήρη οδηγό εγκατάστασης και αναβάθμισης:

Αρχιτεκτονική του ESET PROTECT

Διαδικασία εγκατάστασης

Διαδικασίες αναβάθμισης

Διαδικασίες μετεγκατάστασης

Διαδικασίες κατάργησης εγκατάστασης

Διαχείριση αδειών χρήσης

Διαδικασίες ανάπτυξης και Ανάπτυξη φορέα χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM

Πρώτα βήματα μετά την εγκατάσταση του ESET PROTECT

Οδηγός διαχείρισης