Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διαδικασίες αναβάθμισης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναβαθμίσετε τον διακομιστή ESET PROTECT και άλλα στοιχεία του ESET PROTECT. Δείτε επίσης το θέμα διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.


warning

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα προτού αναβαθμίσετε στο ESET PROTECT 10.0.

Εάν έχετε εγκαταστήσει μια παλαιότερη μη υποστηριζόμενη βάση δεδομένων (MySQL 5.5 ή Microsoft SQL 2008/2012), αναβαθμίστε τη βάση δεδομένων σας σε μια συμβατή έκδοση βάσης δεδομένων προτού αναβαθμίσετε το διακομιστή ESET PROTECT.

Αναβάθμιση από ERA 5.x/6.5 ή ESMC 7.0/7.1

Εάν διαθέτετε το ERA 5.x/6.x ή το ESMC 7.0/7.1:

Η απευθείας αναβάθμιση σε ESET PROTECT 10.0 δεν υποστηρίζεται.

Εκτελέστε μια καθαρή εγκατάσταση του ESET PROTECT 10.0.

Μπορείτε να αναβαθμίσετε απευθείας στο ESET PROTECT 10.0 από το ESMC 7.2 και νεότερες εκδόσεις.

Αναβάθμιση από το ESMC 7.2 ή παλαιότερη έκδοση του ESET PROTECT στο ESET PROTECT 10.0

Επιλέξτε μία από τις διαδικασίες αναβάθμισης:

Διαδικασίες αναβάθμισης

Λειτουργικό σύστημα

Σχόλιο

Εργασία αναβάθμισης στοιχείων στην Κονσόλα διαδικτύου

Windows/Linux

 

ESET PROTECT 10.0Πρόγραμμα εγκατάστασης "all in one"

Windows

Το Πρόγραμμα εγκατάστασης «Όλα σε ένα» είναι η συνιστώμενη επιλογή αναβάθμισης, εάν η υπάρχουσα εγκατάσταση εκτελέστηκε μέσω του Προγράμματος εγκατάστασης «Όλα σε ένα» (έχετε προεπιλεγμένες εγκαταστάσεις της βάσης δεδομένων Microsoft SQL και του Apache Tomcat).

Μη αυτόματη αναβάθμιση βάσει στοιχείων

Linux

Οδηγίες Linux για προχωρημένους χρήστες.

Αναβάθμιση της εικονικής συσκευής ESET PROTECT

(Εικονική συσκευή) Linux

 


note

Για να αναζητήσετε την έκδοση του κάθε στοιχείου ESET PROTECT που εκτελείται, επαληθεύστε την έκδοση του διακομιστή ESET PROTECT. Μεταβείτε στη σελίδα Σχετικά στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT και δείτε τη λίστα με όλες τις εκδόσεις των στοιχείων του ESET PROTECT.