Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

ESET Bridge Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge με το ESET PROTECT ως υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης για να κάνετε τα εξής:

Λήψη και προσωρινή μνήμη: Ενημερώσεις μονάδων ESET, πακέτα εγκατάστασης και ενημέρωσης που προωθούνται από το ESET PROTECT (π.χ., πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του ESET Endpoint Security), ενημερώσεις προϊόντων ασφάλειας ESET (ενημερώσεις στοιχείων και προϊόντων), αποτελέσματα του ESET LiveGuard.

Προώθηση επικοινωνίας από τους φορείς ESET Management στο ESET PROTECT.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση παραμέτρων του ESET Bridge, διαβάστε την Ηλεκτρονική βοήθεια για το ESET Bridge.


important

Apache HTTP Proxy χρήστες

Από το ESET PROTECT 10.0, το ESET Bridge αντικαθιστά το Apache HTTP Proxy. Το Apache HTTP Proxy έχει φτάσει σε στάδιο περιορισμένης υποστήριξης. Εάν χρησιμοποιείτε το Apache HTTP Proxy, συνιστάται η μετεγκατάσταση σε ESET Bridge.